Dnes je pátek 20. 5. 2022
Svátek má Zbyšek

Obec Dobrá


Obecní úřad
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - Územní plán Dobrá

Nařízení obce č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností


Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném v zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovuje zákaz pro spalování suchých rostlinných materiálů na území obce DobráObecně závazná vyhláška č.3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2010


Zrušené vyhlášky


Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákládaní se stavebním odpadem na území obce Dobrá + příloha

Obecně závažná vyhláška č. 3/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2006 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.5/2014  o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá + příloha

Obecně závazná vyhláška č.5/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška č.4/2014

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2010 o odpadech

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhlášku obce Dobrá č. 1/2011 - Požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2010 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška č.1/2001 O regulativech územního rozvoje zóny Dobrá-Kamenec

Obecně závazná vyhláška č.4/1999 O regulativech územního rozvoje zóny Dobrá-Kamenec

Obecně závazná vyhláška č.1/1999 O změnách č. 1 regulativů územního rozvoje obce Dobrá

Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá + příloha

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2010


Obecně závazná vyhláška č.6/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad


Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce

Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závaná vyhláška č.4/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Příloha č.1 - mapa zimní údržby komunikací

NAŘÍZENÍ RADY OBCE DOBRÁ č.1/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2009 Zrušení vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 4/2008 Požární řád obce DOBRÁ

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2008 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

NAŘÍZENÍ RADY OBCE DOBRÁ č.1/2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2005 Požární řád obce Dobrá

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2004 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.3/1999 O použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č.4/1998 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č.4/1997 Požární řád obce Dobrá

Obecně závazná vyhláška č.1/1997 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/1996 k upevnění veřejného pořádku v obci Dobrázpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24