preloader


  

Složení úřadu

Úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele úřadu je starosta, v nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta. Zaměstnancem obce organizačně zařazeným do úřadu se rozumí zaměstnanec obce, který zastává pracovní místo, uvedené v organizační struktuře úřadu.

Pro plnění úkolu úřadu zřídila rada obce následující pracovní místa:
  • a)  1 x vedoucí správního odboru
  • b)  2 x referent správního odboru
  • c)  1 x vedoucí finančního odboru
  • d)  1 x referent finančního odboru
  • e)  1 x vedoucí stavebního úřadu
  • f)   2 x referent stavebního úřadu
  • g)  vedoucí odboru správy majetku a investic
  • h)  referent odboru správy majetku a investic
  • ch) 6 x zaměstnanci pro údržbu a opravy majetku
  • i)   zaměstnanci veřejně prospěšných prací (v profesi pomocný dělník)
Počet zaměstnanců zařazených do veřejně prospěšných prací se může měnit podle přidělení Úřadu práce, nebo dle potřeb obecního úřadu (a po schválení starostou obce). Tito zaměstnanci jsou řízeni správcem.
 
Organizační řád Obecního úřadu Dobrá (platný k 1.7.2016)

Organizační struktura Obecního úřadu Dobrá

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv