preloader


  

Obec Dobrá

Obec Dobrá se rozkládá na 873 ha, v Moravskoslezském kraji, historicky v Těšínském Slezsku, asi 6 km východně od Frýdku-Místku, mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, na hlavním tahu silnice E 462, který střed obce míjí severním okrajem (zprovozněn jako „obchvat Dobré” 2005). Hlavní komunikace II/48, prochází středem obce a jsou kolem ní soustředěny služby, obchody a instituce.

 

Dobrá se rozkládá na čtvrtohorních naplaveninách v podhůří Beskyd, v údolí řeky Morávky, mezi Vrchy (nejvyšší bod Dobrá 385 m n. m.) a Skalickou strážnicí (438 m n. m.).


Střed obce — práh kostela — leží v nadmořské výšce 332 metrů. Katastr Dobré sousedí s obcemi Bruzovice, Pazderna, Nošovice, Staré Město, Frýdek-Místek (místní části Skalice a Nové Dvory).
V obci je postaveno 1100 budov, většinou se jedná o rodinné domy a chat k rekreaci. Přes 3300 obyvatel žije ve více než 995 bytech (65 bytuje v soukromých nebo obecních bytových domech). Obytné domy mají vesměs udržované okrasné a užitkové zahrady a jsou vybaveny standardní infrastrukturou — elektřinou, přívodem plynu, kanalizací, veřejným vodovodem, připojením na optický kabel.

Před osídlováním kraje až sem zasahoval beskydský prales. V nížinách rostly bukojedlové lesy, místy promíšené dubem a olší.
Na prastarý původ obce upomíná již jen její půdorys s dodnes patrnou lánovou výměrou typickou pro kolonizační vsi 13. století a tvrziště místo po středověké tvrzi u řeky Morávky.

Dobrá Zemica byla založena nejpozději ve 13. století. Je o ní první zmínka v soupisu desátků pořízeném asi v roce 1305. Dobrou založila opolská-těšínská knížata. Od nich Dobrou Zemici (původní název Dobré) získal před rokem 1414 zemanský rod Vlčků, který se psal „z Dobré Zemice", protože na zdejší tvrzi (tvrziště se nachází stranou obce blízko toku Morávky) sídlil a snad vlastnil i některé vsi v okolí. Více o historii Dobré ...

Brzy, možná už od počátku, ale nejpozději v roce 1440, byl v Dobré farní kostel. Dobrozemská farnost patřila k nejrozlehlejším u nás a sahala až k dnešním hranicím se Slovenskem. Patřila k biskupství vratislavskému. Více o farnosti ...
Dobrá plní ambiciózní plány na celou řadu přestaveb, adaptací a úprav, které začaly po dokončení infrastruktury v cetru obce zbudováním víceúčelového školního hřiště blízko školy (2006). Následovaly: informační systém, nadstavba školního sálu (2009), park v centru na místě zrušeného hřbitova (2010), generální oprava kostela (2012) a základní školy (2013), chodníky pro pěší všemi směry (před dokončením; 2014, 2015, 2019), přístavba a generální oprava hasičské zbrojnice, sběrný dvůr (2015), rekonstrukce fary (2019), stavba třetí budovy mateřské školy (2022), veřejné WC (2023).

Dnes je Dobrá obcí nad 3300 obyvatel a rozparcelovává další a další plochy pozemků na Kamenci směrem k městu, bohužel poněkud vzdáleném od centra obce. 

Vyžití obyvatel Dobré je mnohostranné. Sportování na veřejném (školním) hřišti v centru obce i fotbalovém hřišti stranou centra, vycházky do přírody vedou obyčejně do hor, ale i blízkého okolí, zejména k řece Morávce nebo do okolních lesů a k průmyslovým zónám nebo k posezení v parku. Okrajem Dobré prochází okružní modrá turistická trasa k přehradě v Bašce a na Skalickou strážnici a cyklotrasa Jihlava—Český Těšín. Přírodovědný okruh kolem řeky Morávky. Koupání je možné ve velmi kvalitní vodě v řece Morávce, sportovní vyžití na dvou velkých hřištích. V obci pracuje 14 spolků a dobrovolných sdružení. Pozoruhodné je oživení kdysi Dobrou proslavující ochotnictví — zdejší soubor SODA nacvičil divadelní hry Blbec k večeři (2014) a Charleyova teta (2020). Jedinečným počinem bylo autorské (Marie Adamusová)hudebně–taneční pásmo mateřské školy Zaznělo jednou v přírodě (2016).

Blízko řeky se rozprostírá fotbalové hřiště Sparty a v centru vybudované víceúčelové (multifunkční) hřiště (2006) spojené s dětským hřištěm (2009). Školní tělocvičny slouží i žákům z okolních vesnic, ovšem i veřejnosti, a jsou místem zrodu i aktivit velmi úspěšného juda. Nezvykle velkou společenskou událostí je tradiční pouť („odpust") v neděli po svátku sv. Jiří (24. dubna) a Velká doberská na konci prázdnin (Den obce) a rozsvěcení vánočního stromku.
V povodí řeky Morávky se nachází vzácná květena; o přírodní památce Kamenec — vzácném mokřadním biotypu rašelinového charakteru, a o přírodní památce Profil Morávky už bylo psáno.

Již jen na několika místech se zachovaly chráněné stromy. Nádhernou přírodu při toku Morávky možno projít po značené naučné stezce, na níž je naveden doberský informační okruh.
V Dobré jsou hosté a návštěvníci zváni do pohostinských zařízení v centru i mimo na cyklotrase (kde se podávají i teplá jídla), bufetu s teplým jídlem, dále do čtyř obchodů s potravinami, z toho ve třech je nedělní prodej, prodejny zdravé výživy, kavárny–cukrárny a obchodního domu blízko centra (směrem k městu Frýdku-Místku).

Spojení s asi 60tisícovým Frýdkem-Místkem a rekreací v Beskydech a Pobeskydí je desítkami všedních i svátečních autobusových (351, 352, 357, 358, 365, 366, 739, 750, 751) a vlakových spojů. Na Dobrou jsou napojeny i dvě linky Městské hromadné dopravy (303, 313). Vlaky na trati Frýdek-Místek—Český Těšín jezdí (kromě noci) v hodinových intervalech v obou směrech.

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv