preloader


  

Ze života farnosti Dobrá

K farnosti Dobrá patří obce DobráNižní LhotyVyšní Lhoty a Nošovice.

V současnosti ve farnosti působí od srpna 2016 otec Marek Kozák, který nahradil otce Bohumila Víchu. Má na starosti kostel sv. Jiří v Dobré, kapli Navštívení Panny Marie v Nižních Lhotách a dřevěný kostelík na Prašivé (www.ado.cz/poutni/ ), který stojí na území Vyšních Lhot.

V naší farnosti působí při kostele sv. Jiří chrámový sbor pod vedením varhaníka Zdeňka Tesarčíka a mládežnická doberská schola.
 
V roce 2012 byla dokončena generální oprava farního kostela sv. Jiří v Dobré. V rámci prováděných oprav se vyměnily vadné krovy nad lodí kostela, včetně kompletní rekonstrukce malé věžičky - sanktusníku. Rovněž byla vyměněna střešní krytina, provedla se oprava fasády a její nový nátěr, obnovily se nátěry oken a dveří a na závěr se provedlo kompletní odvodnění kolem celé budovy kostela. Oprava kostela byla financována za pomoci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, z darů farníků při nedělních sbírkách, finančního daru sdružení Katolický dům z Dobré a obce Dobrá.


Fotodokumentaci z opravy kostela si můžete prohlédnout na tomto odkazu a z oprav a malování interiéru na tomto odkazu. Také si můžete poslechnout rozhovor s panem farářem o opravách kostela v pořadu Křížem krajem, který vysilá Český rozhlas Ostrava, a to zde. 

Kontaktní informace:

Farní úřad Dobrá
č.p. 26, 73951, Dobrá
P. ThLic. Marek Kozák, farář
tel.: +420 731 625 736,
e-mailmarek.kozak@centrum.cz
webové stránky farnosti: www.farnostdobra.cz

Číslo účtu farnosti Dobrá je u České spořitelny 1680571329/0800
Komentované prohlídky kostela si můžete objednat na tel. čísle 602 510 428.

KŘEST DÍTĚTE - vyřizují rodiče dítěte co nejdříve. Přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj oddací list.
SŇATEK – první setkání je tři měsíce předem, termín svatby je dobré rezervovat co nejdříve. Je třeba přinést občanské průkazy, rodné listy
a nové potvrzení o křtu.

Pravidelné bohoslužby:

pondělí 8:00
středa 17:45
během července a srpna je mše sv. sloužena na Prašivé a není proto v Dobré
čtvrtek 8:00
pátek 17:45
sobota 16:00 / 17:00
mše sv. s nedělní platností v kapli v Nižních Lhotách (zimní čas / letní čas)
neděle 8:00, 10:30
během července a srpna je tato mše sv. sloužena každou neděli na Prašivé a v Dobré je pouze ranní mše sv.
Kostel sv. Jiří v Dobré
Filiální kostel sv. Antonína na Prašivé
Kaple Navštívení Panny Marie v Nižních Lhotách

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv