preloader


  

Aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie dne 31.5. 2024 (vloženo: 22. 5. 2024)

ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení plánované odstávky elektrické energie dne 31.5. 2024.

https://www.dobra.cz/deska/2073/Ozn%C3%A1men%C3%AD.pdf


Plánovaná odstávka na vodovodní síti dne 31.5. 2024 (vloženo: 22. 5. 2024)

SmVaK a.s. Ostrava

Informace o plánované odstávce na vodovodní síti dne 31.5. 2024 od 8:00 do 15:00 hodin.

https://www.dobra.cz/deska/2074/Informace.pdf
 


10. ročník běžeckého závodu Doberská 5 (vloženo: 30. 4. 2024)

Výsledky z 10. ročníku Doberské 5 naleznete na odkazu níže:
https://championchip.cz/new/livetime24/clasic/2024051812
 


Právní poradna proběhne 2.května 2024 (vloženo: 25. 4. 2024)

Právní poradna probíhá vždy první středu v měsíci, ale tento měsíc je 1.5. svátek. Nahradní termín je tedy čtvrtek 2.5.2024.


KŘÍDLATKA V NAŠÍ OBCI (vloženo: 25. 4. 2024)Sbírka na opravu střechy věže kostela sv. Jiří v Dobré (vloženo: 9. 4. 2024)

Zastupitelstvo obce Dobrá schválilo veřejnou sbírku na opravu střechy věže kostela svatého Jiří v Dobré. Veřejná sbírka je časově neomezená.

I vy můžete na tuto opravu přispět finančními prostředky dle svých možností a dle svého uvážení. Pokud chcete přispět hotovostí, můžete tak učinit na podatelně obecného úřadu v Dobré, kde je umístěna uzamčená kasička. Další kasička je umístěna v kostele svatého Jiří v Dobré a třetí v kostelíčku svatého Antonína na Prašivé. Součástí veřejné sbírky je také založen transparentní bankovní účet, kde můžete podporu zaslat. Číslo tohoto účtu je
040037-1681975309/0800.


Všem dárcům patří velké díky.
 


Změna č. 1 Územního plánu Dobrá - veřejné projednávání - 22. 5. 2024 v 16 hodin (vloženo: 16. 4. 2024)

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Dobrá všem občanům oznamuje, že v souladu s § 171 až 173 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 a § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), zahajuje řízení o Změně č. 1 Územního plánu Dobrá.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 20 odst. 1 stavebního zákona, bude návrh Změny č. 1 Územního plánu Dobrá vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 15. 4. 2024

Podle ustanovení § 52 odst. 1 a 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje, že uskuteční veřejné projednávání k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dobrá dne 22. 5. 2024 v 16 hodin ve společenském sále Základní školy v Dobré.
 

Návrh - územní plán Dobrá - změna č.1

OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

I. ZMĚNA Č. 1 ÚP DOBRÁ - NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (.pdf)

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (text s vyznačením změn) 

I.B. GRAFICKÁ ČÁST – Tisky výřezů výkresů obsahující graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, s potlačeným tiskem ÚP Dobrá - výkresy:
               I.B.a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 + legenda
               I.B.b) Hlavní výkres 
                   I.B.b.1) Hlavní výkres - Urbanistická koncepce 1 : 5 000 + legenda
                   I.B.b.2) Koncepce dopravy a technického vybavení 1 : 5 000 + legenda
                I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 + legenda

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP DOBRÁ

II.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST – tisky výřezů výkresů obsahujících graficky postižitelné změny, které jsou součástí
Změny č. 1 ÚP Dobrá, případně tisky průsvitek obsahující graficky postižitelné změny, které jsou
součástí Změny č. 1 ÚP Dobrá, jejichž podkladem jsou výřezy výkresů ÚP Dobrá a nově zpracovaný
výkres předpokládaných záborů půdního fondu vyvolaný Změnou č. 1 ÚP Dobrá:
               II.B.a) Koordinační výkres 1 : 5 000 + legenda1 + legenda2
               II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 + legenda

 


Dočasná změna hodin pro veřejnost provozovny České Pošty v Dobré - 17.4.-19.4.2024 (vloženo: 12. 4. 2024)

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny České Pošty v Dobré.

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 17.4.-19.4.2024 z pro­vozních důvodů.

 

Upravená otevírací doba provozovny: 

Pondělí 10–12 13–18

Úterý 8–12 13–16

Středa 10–11.30 13–17

Čtvrtek   8–11.30 13–15

Pátek 8–11.30 13–15

Sobota zavřeno

Neděle zavřenoHodnoty říční krajiny Morávky - prosba o vyplnění a sdílení dotazníku (vloženo: 2. 4. 2024)

Dotazníkové šetření realizuje Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR a probíhá v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR s názvem “Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny”.

 

Základní podmínkou pro vyplnění dotazníku je, aby respondent tohle území osobně znal, takže kromě místních mohou dotazník vyplnit i lidé, kteří se tam chodí rekreovat, sportovat apod. Zkoumané území řeky Morávky je uvedeno i s mapkou v úvodní části dotazníku.

 

Odkaz na vyplnění dotazníku: https://forms.gle/mw8QWHNLh5hvWzELA UZAVŘENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA V DOBRÉ V DOBĚ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ!!! (vloženo: 27. 3. 2024)

29.03.2024 PÁTEK, 30.03.2024 SOBOTA, 01.04.2024 PONDĚLÍ - ZAVŘENO

Senior TAXI (vloženo: 24. 3. 2024)

Žádost o vydání průkazu přepravy službou Senior TAXI - ke stažení ZDEOznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. a 12.4. 2024 (vloženo: 24. 3. 2024)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.4. 2024 v době od 7:30 do 15:00 hodin

Mapka: https://www.dobra.cz/deska/2050/Ozn%C3%A1men%C3%AD.pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.4. 2024 v době od 7:30 - 13:00 hodin.

Mapka: https://www.dobra.cz/deska/2049/Ozn%C3%A1men%C3%AD.pdf


Propagace pěstounství (vloženo: 18. 3. 2024)

10.4.2024 se uskuteční ve F-M přednáška na téma: Co ještě nevíte o náhradním rodičovství aneb povídání u kávy o dětech, které nás potřebují

Dobrosad na ČT2 (vloženo: 12. 3. 2024)

v pořadu Koulelo se koulelo na ČT2 je úryvek o našem sadu v Dobré. 

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15869250444-koulelo-se-koulelo/


SBÍRKA TEXTILU PRO CHARITU (vloženo: 3. 3. 2024)Dohled na dosah - Tísňová péče (vloženo: 28. 2. 2024)Hravý klaun - dobročinnost (vloženo: 28. 2. 2024)

Rok se s rokem sešel a my chceme podpořit další rodiny, které to nemají lehké.???? Celé příběhy naleznete v příspěvku níže nebo na našem webu. ????
????https://www.hrykvam.cz/dobrocinnost????
Tím, že přispějete finančním darem????, pomůžete rodině Elišky a Bajky zvládat každodenní starosti.????
ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU - 257979592/0600
????Sbírka začíná probíhat dnešním dnem.
Předání sbírky mezi tyto rodiny proběhne na Jarní olympiádě 10.5.2024, kdy tímto datumem budeme sbírku ukončovat.
Obec Dobrá
Hravý klaun junior z. s.
Areál U Medvěda
Klempová finance


Tisková zpráva Finančního úřadu pro MSK (vloženo: 19. 2. 2024)Zákaz starých kotlů v rodinných domech a na chatách se blíží (vloženo: 19. 2. 2024)

Zákaz starých kotlů v rodinných domech a na chatách se blíží
1. září 2024 začne platit zákaz provozování starých kotlů na pevná paliva v objektech určených k bydlení, a to nejen v rodinných a bytových domech, ale také stavbách pro rodinnou rekreaci. Vztahovat se bude na kotle, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Tyto kotle se již téměř dva roky nesmí používat ve všech ostatních než výše uvedených stavbách.
Konkrétně již nebude možné provozovat staré spalovací stacionární zdroje, jejichž prostřednictvím se ohřívá voda pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Naopak kamna nebo krby, které vytápějí pouze místnost, ve které jsou umístěny, se budou moci používat i nadále.
Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. g)) bude od 1. září 2024 zakázáno používat:
  • kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy (nejčastěji to jsou kotle na uhlí, případně dřevo),
  • kotle vyrobené před rokem 2000, kdy se třídy ještě nestanovovaly,
  • a nestandardní kotle vyrobené svépomocí nebo upravené.
Třída kotle je uvedena na výrobním štítku, který se obvykle nachází na zadní straně kotle, nebo v dokumentaci ke kotli (např. v návodu k použití). Třídu kotle může jeho majiteli sdělit také pracovník, který zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle a má k tomu potřebná oprávnění.
Kontrola kotle je povinná. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje ji musí dle zákona
o ochraně ovzduší nechat provést nejméně jednou za tři roky.  Seznam osob odborně způsobilých k provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů je uveden v databázi Ministerstva životního prostředí ČR, viz Databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz).

Věděli jste, že…?
  • V případě, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, může za tento přestupek dle zákona o ochraně ovzduší dostat pokutu až do výše 20 000 Kč.
  • V případě, že provozovatel stacionárního zdroje provozuje kotel v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, tzn. do 31. srpna 2024 (včetně) nevymění kotel na tuhá paliva za kotel třídy 3 a vyšší, lze mu udělit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Na výměnu nevyhovujícího kotle lze za splněných podmínek využít finanční podporu z dotací: Více informací o provozu kotlů a způsobu vytápění na oficiálních stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, viz  Jak správně topit? | Ministerstvo životního prostředí (jakspravnetopit.cz), nebo na stránkách statutárního města Frýdek-Místek, viz Informace pro občany | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz).
 


UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ na školním hřišti - 20. 2. 2024 (vloženo: 19. 2. 2024)

Z důvodu oprav hracích prvků bude v úterý 20. 2. 2024 dopoledne uzavřeno dětské hřiště.


Stránka 1/38

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv