preloader


  

Archiv úřední desky  

Vyhledejte v archivu položky podle data, nebo podle hledaného výrazu.


Nalezeno 114 výsledků hledání.


 24. 9. 2022  10. 10. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Dobrá.
Přiložené soubory: Výsledky.pdf

 23. 9. 2022  3. 10. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, č.j.: OD 2371/2022

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Revitalizace hřbitova v Pazderně - kolumbárium".
Přiložené soubory: Informace o podaném návrhu.pdf

 19. 9. 2022  19. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 9. 2022  21. 9. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 16. 9. 2022  28. 9. 2022

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Sněm starostů SOPM.
Přiložené soubory: Pozvánka SOPM.pdf

 12. 9. 2022  3. 10. 2022

Subjekt: České dráhy a.s.

Informace o plánované výluce ČD trati Frýdek-Místek - Český Těšín ve dnech 23.9., 29.9., 30.9.2022.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 6. 9. 2022  29. 9. 2022

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o plánované odstávce elektřiny dne 27.9. 2022.
Přiložené soubory: Odstávka elektřiny.pdf

 5. 9. 2022  26. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí dne 23. a 24.9. 2022.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 5. 9. 2022  21. 9. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD/2186/2022

Oznámení o zahájení územního řízení "Optická síť C2NET Bukovice u Dobratic - II.etapa".
Přiložené soubory: Oznámení (1).pdf

 31. 8. 2022  26. 9. 2022

Subjekt: Obec Horní Bludovice, č.j.: OÚHB/1491/2022

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku.
Přiložené soubory: Veřejná výzva.pdf

 31. 8. 2022  16. 9. 2022

Subjekt: Magistrát Města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 136327/2022

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění dopravních značek IZ8a a IZ8b.
Přiložené soubory: prava provozu.pdf

 31. 8. 2022  13. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 21. jednání Zastupitelstva obce Dobrá - 12.09. 2022 od 17 hodin, ve společenském sále ZŠ Dobrá.
Přiložené soubory: Svolání.pdf

 31. 8. 2022  1. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Vyhlášení nálezu - jízdní kolo Olpran.
Přiložené soubory: Vyhlášení nálezu.pdf

 24. 8. 2022  1. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise obce Dobrá pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24.9. 2022.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 24. 8. 2022  9. 9. 2022

Subjekt: Obec Hnojník

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - Referent.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 19. 8. 2022  31. 12. 2023

Subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/4905/2022-OFMM

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Přiložené soubory: Seznam.pdf

 17. 8. 2022  2. 9. 2022

Subjekt: Správa uprchlických zařízení MV

Pracovní nabídky - provozář/ubytovatel, pomocný kuchař, pracovník úklidu.
Přiložené soubory: Pracovní nabídky.pdf

 10. 8. 2022  26. 8. 2022

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 126128/2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/648, č. III/4733h, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Dobrá, k.ú. Nošovice, k.ú. Nížní Lhoty.
Přiložené soubory: Opatření.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá , odbor správy majetku a investic, č.j.: MI/1913/2022

Výzva k odstranění odstavených vozidel dle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Přiložené soubory: Výzva.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD 1915/2022

Oznámení o možnosti převzít písemnost - stavba s názvem "H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1761/2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení politické strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů s názvem Aby Dobrá byla dobra - Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů.
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1544/2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a nezávislých kandidátů s názvem Dobrá pro občany, občané pro Dobrou.
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1747/2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů SNK - Pro zdravou čistou Dobrou.
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1760/2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů Občané pro občany.
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 3. 8. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Oznámení - Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 1. 8. 2022  17. 8. 2022

Subjekt: Moravskoslezský kraj, č.j.: MSK 82974/2022

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 29. 7. 2022  10. 8. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Uzavření úřadu z technických důvodů.
Přiložené soubory: Uzavření úřadu.pdf

 28. 7. 2022  15. 8. 2022

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 119119/2022

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

 27. 7. 2022  12. 8. 2022

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 118789/2022

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci realizace stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa, SO 219".
Přiložené soubory: Situace.pdf Vyhláška.pdf

 25. 7. 2022  26. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (okrsek č. 1 a okrsek č. 2) pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 9. 2022.
Přiložené soubory: Stanovení počtu členů.pdf

 25. 7. 2022  26. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Dobrá.

 22. 7. 2022  4. 8. 2022

Subjekt: SmVaK Ostrava a.s.

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 3.8. 2022.

 19. 7. 2022  4. 8. 2022

Subjekt:

Informace o konání veřejného projednání záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek" podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

 19. 7. 2022  10. 8. 2022

Subjekt:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845542 dne 9.8.2022.

 18. 7. 2022  8. 8. 2022

Subjekt: České dráhy, a.s., RP ZAP Ostrava

Informace o plánované výluce ČD trati F-M - Dobrá ve dnech od 23.7. do 7.8.2022.
Přiložené soubory: Výluka.pdf

 13. 7. 2022  20. 7. 2022

Subjekt: Obec Vyšní Lhoty

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa "Dělník pro úklid a údržbu, řidič".

 7. 7. 2022  27. 7. 2022

Subjekt: ČEZ DISTRIBUCE, a.s., oznámení č. 110060844675

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.07. 2022.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 1. 7. 2022  18. 7. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: SÚ/1091/2022/Li

Rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí o umístění stavby "H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS".
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 1. 7. 2022  18. 7. 2022

Subjekt: Ministerstvo dopravy, č.j.: 10/2018-510-RK/76 ze dne 30.6.2022

Rozhodnutí "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat".
Přiložené soubory: Rozhodnutí.pdf

 27. 6. 2022  12. 8. 2022

Subjekt:

Veřejná vyhláška - Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dobrá.
Přiložené soubory: Návrh změny č. 1 ÚP.pdf

 24. 6. 2022  11. 7. 2022

Subjekt: Státní veterinární správa, č.j.: SVS/2022/081888-T

Nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy - mor včelího plodu v MSK.
Přiložené soubory: Nařízení.pdf

 24. 6. 2022  11. 12. 0006

Subjekt:

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava mostu přes řeku Morávku v Dobré".
Přiložené soubory: Opatření.pdf

 24. 6. 2022  11. 7. 2022

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 100832/2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava mostu přes řeku Morávku v Dobré".
Přiložené soubory: Opatření.pdf

 24. 6. 2022  29. 7. 2022

Subjekt: Obecní úřad Baška

Informace o uzavírce silnic II/477 vedoucí v obci Baška.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 22. 6. 2022  23. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 20. 6. 2022  29. 6. 2022

Subjekt: České dráhy, a.s.

Výluka ČD trati Hnojník - Český Těšín .
Přiložené soubory: Výluka.pdf

 20. 6. 2022  26. 9. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Počet členů Zastupitelstva obce Dobrá pro volby ve dnech 23. a 24. září 2022.
Přiložené soubory: Počet členů.pdf

 15. 6. 2022  16. 6. 2025

Subjekt:

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 07.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 6. 2022  20. 7. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá Registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.
Přiložené soubory: Volby.pdf

 13. 6. 2022  29. 6. 2022

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 93471/2022

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4733h, III/4774, III/4775 a veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Hyundai v k.ú. Nošovice a k.ú. Dobrá u F-M.
Přiložené soubory: Opatření.pdf

 13. 6. 2022  24. 6. 2022

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky - 24.6.2022 ZŠ Morávka.
Přiložené soubory: Pozvánka SOPM.pdf

 13. 6. 2022  14. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 7. 6. 2022  23. 6. 2022

Subjekt: Krajský úřad MSK, Ostrava, č.j.: MSK 76354/2020

Informace o dokumentaci záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Přiložené soubory: Informace o dokumentaci.pdf

 6. 6. 2022  14. 6. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá - 13.06. 2022 v 17.00 hodin v budově Základní školy Dobrá - společenský sál, 1. poschodí.
Přiložené soubory: Svolání 20. jednání ZO.pdf

 31. 5. 2022  16. 6. 2022

Subjekt:

Rozhodnutí o rozkladu spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu ve věci stavby dálnice "R48 Frýdek-Místek, obchvat".

 25. 5. 2022  25. 6. 2022

Subjekt:

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události.

 25. 5. 2022  14. 6. 2022

Subjekt:

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh.

 25. 5. 2022  3. 6. 2022

Subjekt:

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky.

 23. 5. 2022  14. 6. 2022

Subjekt:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834281 dne 13.6. 2022 v době od 7.30 do 14.00 hodin.

 19. 5. 2022  6. 6. 2022

Subjekt: Státní veterinární správa, č.j.: SVS/2022/067172-T

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK.
Přiložené soubory: Nařízení.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva".
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva SFŽP.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 17. 5. 2022  2. 6. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD/1237/2022

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí "H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 11. 5. 2022  27. 5. 2022

Subjekt: Ministerstvo dopravy, č.j.: 10/2018-510-RK/70

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků rozkladového řízení ve věci stavby dálnice II. třídy "R48 Frýdek-Místek, obchvat 3. část", v rozsahu 5SO.
Přiložené soubory: Vyhláška.pdf

 10. 5. 2022  26. 5. 2022

Subjekt: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Nabídka práce do provozního kolektivu areálu ZZC ve Vyšních Lhotách - pozice úklidu.
Přiložené soubory: Práce.pdf

 5. 5. 2022  23. 5. 2022

Subjekt: Magistrát Města F-M, č.j.: MMFM 69998/2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "D48 Frýdek-Místek, obchvat II.etapa - mostní objekt SO 219 - římsy mostu".
Přiložené soubory: Vyhláška.pdf

 4. 5. 2022  9. 5. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Vyhlášení nálezu - malá látková taška na zip.
Přiložené soubory: Nález.pdf

 28. 4. 2022  30. 5. 2022

Subjekt: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Přiložené soubory: Porovnání položek.pdf

 26. 4. 2022  2. 5. 2022

Subjekt: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Informace o přerušení dodávky pitné vody dne 29.04. 2022 od 8 do 15 hodin.
Přiložené soubory: informace.pdf mapa.pdf

 25. 4. 2022  27. 5. 2022

Subjekt: Finanční úřad pro MSK, č.j.: 1910374/22/3200-11050-804492

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 zpřístupněn k nahlédnutí.
Přiložené soubory: Vyhláška.pdf

 25. 4. 2022  13. 5. 2022

Subjekt: Státní veterinární správa, č.j.: SVS/2022/054221-T

Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK.
Přiložené soubory: Nařízení.pdf

 22. 4. 2022  23. 5. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Záměr prodeje pozemků .
Přiložené soubory: Záměr prodeje.pdf

 20. 4. 2022  2. 5. 2022

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky.
Přiložené soubory: Sněm SOPM.pdf

 13. 4. 2022  14. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 13. 4. 2022  2. 5. 2022

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Návrh závěrečného účtu SOPM za rok 2021, Inventarizační zpráva k 31.12. 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2021.

 11. 4. 2022  12. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 04.04. 2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 11. 4. 2022  27. 4. 2022

Subjekt: Ministerstvo dopravy, č.j.: 10/2018-510-RK/62

Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení - stavba "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat", 3. část.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 8. 4. 2022  19. 4. 2022

Subjekt: České dráhy, a.s.

Informace o plánované výluce ČD trati Frýdek-Místek - Hnojník.
Přiložené soubory: Výluka.pdf

 8. 4. 2022  25. 4. 2022

Subjekt: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Vyšní Lhoty

Nabídka práce.
Přiložené soubory: Práce.pdf

 5. 4. 2022  6. 4. 2023

Subjekt: SOPM

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 4. 4. 2022  26. 4. 2022

Subjekt: ČEZ Distribuce a.s., odstávka č. 110060828762

Oznámení o plánované odstávce elektrické energie dne 25.04. 2022.
Přiložené soubory: Lokalita.pdf mapa.pdf

 31. 3. 2022  19. 4. 2022

Subjekt: Ministerstvo dopravy, č.j.: 41/2017-510-RK/64

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení - stavba "R48 Frýdek-Místek, obchvat".
Přiložené soubory: Vyhláška.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí + splátkový kalendář.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 28. 3. 2022  19. 8. 2022

Subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/1833/2022-OFMM

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Přiložené soubory: Seznam.pdf

 25. 3. 2022  1. 4. 2022

Subjekt: České dráhy, a.s., RP ZAP Ostrava

Výluka ČD trati Frýdek-Místek - Dobrá - 29.3. 2022 a Hnojník - Český Těšín - 30. - 31.3.2022.
Přiložené soubory: Výluka.pdf

 16. 3. 2022  25. 3. 2022

Subjekt:

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky - 25.03. 2022, Dobrá.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 16. 3. 2022  22. 4. 2022

Subjekt: Exekutorský úřad F-M, Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M, soudní exekutor, č.j.: 142 EX 00863/21-0471

Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci.
Přiložené soubory: Dražba.pdf

 14. 3. 2022  23. 3. 2022

Subjekt: SMVAK a.s. Ostrava - Porucha č. 107602

Informace o přerušení dodávky pitné vody dne 22.03. 2022 od 8 do 15 hodin.
Přiložené soubory: mapa.pdf Informace.pdf

 11. 3. 2022  28. 3. 2022

Subjekt: Ministerstvo dopravy, č.j.: 41/2017-510-RK/59

Vyrozumění účastníkům řízení "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat".
Přiložené soubory: Vyrozumění.pdf

 8. 3. 2022  22. 3. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá - 21.03. 2022.
Přiložené soubory: Svolání.pdf

 7. 3. 2022  23. 3. 2022

Subjekt: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/2022/580/289

Závěr zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě".
Přiložené soubory: Zjišťovací řízení.pdf

 1. 3. 2022  17. 3. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: SÚ/ 43/2022/Fri

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Stavební úpravy objektu na parc.č.st. 283, k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 1. 3. 2022  7. 3. 2022

Subjekt:

POMOC UKRAJINĚ.
Přiložené soubory: Pomoc Ukrajině.pdf

 23. 2. 2022  17. 3. 2022

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., odstávka č. 110060818955

Informace o plánované odstávce elektrické energie dne 16.03. 2022 v části obce Kamenec + mapa.
Přiložené soubory: Odstávka el.energie.pdf

 16. 2. 2022  25. 2. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: 452/2022

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Stavební úpravy objektu na parc.č. st. 283, k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Informace.pdf

 14. 2. 2022  3. 3. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, Č.j.: SÚ/2104/2021/Al

Oznámení o možnosti převzít písemnost "Pazderna, č. parc. 321/17, smyčka NNk".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 8. 2. 2022  25. 2. 2022

Subjekt: Obec Dobrá

Záměr pronájmu části nemovitosti oplocení multifunkčního hřiště v majetku Obce Dobrá na parc.č. 2258/1 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku o velikosti 2,25m2.
Přiložené soubory: Záměr.pdf

 2. 2. 2022  3. 2. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 02.02.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 31. 1. 2022  16. 2. 2022

Subjekt: Ministerstvo zemědělství, č.j.: MZE-70004/2021-15121

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje.

 21. 1. 2022  7. 2. 2022

Subjekt: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/2022/580/96

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení -záměru "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě".
Přiložené soubory: Oznámení záměru.pdf

 20. 1. 2022  14. 2. 2022

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 141005/2021

Závěr zjišťovacího řízení záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek".

 18. 1. 2022  3. 2. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 159/2022

Územní rozhodnutí - záměr umístění stavby s názvem "Optická síť C2NET Bukovice u Dobratic - I. etapa".
Přiložené soubory: Územní rozhodnutí.pdf

 17. 1. 2022  2. 2. 2022

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD 151/2022

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora "CTPark Nošovice, objekt NO1".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 14. 1. 2022  31. 1. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka.
Přiložené soubory: místní poplatky.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá.
Přiložené soubory: SDH Dobrá.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Dodatek ke smlouvě.pdf Charita.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie.
Přiložené soubory: Slezská diakonie.pdf

 12. 1. 2022  28. 1. 2022

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: 114360/2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o neudělení souhlasu podle ust. § 54 odst. 3 ZOPK k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči - druhu čmelák zemní.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 5. 1. 2022  21. 1. 2022

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 146067/2021

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice-Frýdek-Místek" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Přiložené soubory: Optimalizace a elektrizace trati.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2024

Subjekt: SOPM

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 3. 1. 2022  7. 2. 2022

Subjekt: Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor

Usnesení č.j. 142 EX 00863/21-049.
Přiložené soubory: usnesení.pdf


OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491, +420 558 641 202

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv