preloader


  

Archiv úřední desky  

Vyhledejte v archivu položky podle data, nebo podle hledaného výrazu.


Nalezeno 59 výsledků hledání.


 31. 5. 2023  17. 7. 2023

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Návrh závěrečného účtu SOPM za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2022, Inventarizační zpráva k 31.12. 2022.

 30. 5. 2023  15. 6. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 1496/2023

Doručení opatření veřejnou vyhláškou osobě, které se nedaří doručovat "Nájemní byty Nošovice".
Přiložené soubory: Doručení opatření.pdf

 30. 5. 2023  19. 6. 2023

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.6. 2023 v době od 7:30 do 16:30 hodin.
Přiložené soubory: Upozornění.pdf

 25. 5. 2023  13. 6. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 4. jednání Zastupitelstva obce Dobrá.
Přiložené soubory: Svolání.pdf


 19. 5. 2023  30. 5. 2023

Subjekt: České dráhy, a.s.

Informace k výluce ČD trati ve dnech 18.5. - 29.5. 2023.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 10. 5. 2023  26. 5. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 1339/2023

Doručení opatření veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu - "Nájemní byty Nošovice".
Přiložené soubory: Doručení opatření.pdf

 5. 5. 2023  22. 5. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, Č.j.: OD 1270/2023

Doručení opatření veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu "Nájemní byty Nošovice".
Přiložené soubory: Doručení opatření.pdf

 4. 5. 2023  22. 5. 2023

Subjekt: Krajská veterinární správa pro MSK, č.j.: SVS/2023/060069-T

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK - ukončení mimořádných veterinárních opatření.
Přiložené soubory: Nařízení.pdf

 3. 5. 2023  29. 12. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, finanční odbor

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka.
Přiložené soubory: Informace k místním poplatkům.pdf

 3. 5. 2023  19. 5. 2023

Subjekt: České dráhy, a.s.

Informace o výluce ČD trati HNOJNÍK - ČESKÝ TĚŠÍN, od 9.5. do 18.5. 2023.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 3. 5. 2023  30. 5. 2023

Subjekt: České dráhy, a.s.

Informace o plánované výluce ČD trati FRÝDEK-MÍSTEK - HNOJNÍK, od 18.5. do 29.5. 2023.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 3. 5. 2023  19. 5. 2023

Subjekt: Ministerstvo životního prostředí, č.j.: MZP/ 2023/580/587

Závazné stanovisko k záměru "Zvýšení kapacity lokální distribuční soustavy v Ostravě".
Přiložené soubory: Závazné stanovisko.pdf

 28. 4. 2023  29. 5. 2023

Subjekt: SmVaK Ostrava a.s.

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce.

 26. 4. 2023  31. 5. 2023

Subjekt: Exekutorský úřad Brno, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D., č.j.: 006 EX 1299/18-288

Usnesení o dražební vyhlášce.
Přiložené soubory: Usnesení.pdf

 26. 4. 2023  12. 5. 2023

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: MMFM 72160/2023

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na MK ev. č. 15c parc.č. 2255 k.ú. Dobrá.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 24. 4. 2023  26. 5. 2023

Subjekt: Finanční úřad pro MSK, č.j.: 1784399/23/3200-11530-804492

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam Daň z nemovitosti na rok 2023 - zpřístupněn k nahlédnutí.
Přiložené soubory: Vyhláška.pdf

 24. 4. 2023  10. 5. 2023

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 32691/2023

Závěr zjišťovacího řízení záměru "V699 - přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV".

 24. 4. 2023  6. 5. 2023

Subjekt: České dráhy, .a.s, RP ZAP Ostrava

Informace o plánované výluce ČD s náhradní autobusovou přepravou dne 5.5. 2023, na trase Hnojník - Český Těšín.
Přiložené soubory: Výluka ČD.pdf

 20. 4. 2023  9. 5. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 1136/2023

Doručení opatření veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu "Přístavba rodinného domu" na parc.č. 1438/8 a 1438/3 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

 14. 4. 2023  26. 4. 2023

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Pozvánka na sněm starostů SOPM.
Přiložené soubory: Pozvánka SOPM.pdf

 14. 4. 2023  15. 4. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva, AMO, reg. č. SFZP 138986/2019.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 5. 4. 2023  14. 4. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD 1027/2023

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby "Umístění dveřního otvoru na fasádě objektu na parc.č. st. 275/3 a objektu na parc.č. st. 459, k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Informace.pdf

 30. 3. 2023  31. 3. 2026

Subjekt: Moravskoslezský kraj, 00555/2023/RRC

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva, OPŽP, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2023  14. 4. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 931/2023

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Přístavba stáčírny na parc.č. 596/1 k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 27. 3. 2023  27. 4. 2023

Subjekt: Soudní exekutor JUDr. Porostlý, Ostrava

Usnesení o dražební vyhlášce č.j.: 069 ED 01/21-6.
Přiložené soubory: Usnesení.pdf

 22. 3. 2023  11. 4. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 863/2023

Oznámení zahájení územního řízení "Pazderna, č.parc. 63/8, DTS, VNk, NNv, NNk".
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 22. 3. 2023  11. 4. 2023

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j.: MMFM 50565/2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na PK - ZŠ Dobrá.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 20. 3. 2023  21. 4. 2023

Subjekt: ČEPS, a.s., značka V 444 - 1.Q. 2023

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost ořezu stromoví dle energetického zákona.
Přiložené soubory: Upozornění.pdf

 15. 3. 2023  24. 3. 2023

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Sdružení obcí povodí Morávky.
Přiložené soubory: Pozvánka SOPM.pdf

 13. 3. 2023  29. 3. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 767/2023

Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 10. 3. 2023  29. 3. 2023

Subjekt: České dráhy a.s.

Výluka ČD trati ve dnech 27.3. a 28.3. 2023.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 9. 3. 2023  27. 3. 2023

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 35957/2023

Informace o oznámení záměru "V699 - přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Přiložené soubory: Informace o oznámení záměru.pdf

 7. 3. 2023  16. 3. 2023

Subjekt: Stavební úřad Dobrá, č.j.: OD/714/2023

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby "Přístavba stáčírny na parc.č. 596/1, k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Informace.pdf

 7. 3. 2023  9. 3. 2023

Subjekt: SmVaK a.s., č. poruchy 111216

Informace o vzniklé poruše na vodovodní síti - Dobrá 95, a o přerušení dodávky vody dne 08.03. 2023.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 2. 3. 2023  24. 3. 2023

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 23.3. 2023.
Přiložené soubory: Upozornění + mapa.pdf

 1. 3. 2023  14. 3. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 3. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 13.3. 2023 od 17.00 hodin - společenský sál ZŠ Dobrá.
Přiložené soubory: Svolání.pdf

 22. 2. 2023  1. 1. 2024

Subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/981/2023 - OFMM

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Přiložené soubory: příručka.pdf Seznam.pdf

 21. 2. 2023  9. 3. 2023

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK16453/2023

Oznámení o projednávání plánu péče o přírodní památku Niva Morávky ( katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku, Nošovice, Skalice u Frýdku-Místku).

 15. 2. 2023  8. 3. 2023

Subjekt: ČEZ Distribuce a.s.

Upozornění na plánovanou odstávku elektřiny dne 07.03. 2023 + mapa.
Přiložené soubory: Odstávka elektřiny.pdf

 27. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 359/2023

Oznámení o zahájení řízení o výjimce - umístění stavby přístřešku pro 2 osobní automobily na pozemku parc.č. 1458/95 k.ú. Dobrá.

 27. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 360/2023

Usnesení ve věci povolení výjimky.
Přiložené soubory: Usnesení.pdf

 26. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Krajský soud Ostrava, č.j.: 38 A 6/2022-100

Výzva k uplatnění práv ve věci přezkoumání rozhodnutí pro stavbu dálnice R48 Frýdek-Místek, obchvat.
Přiložené soubory: Výzva.pdf

 18. 1. 2023  23. 1. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Vyhlášení nálezu - mobilní telefon.
Přiložené soubory: Nález.pdf

 18. 1. 2023  3. 2. 2023

Subjekt: Magistrát Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 11416/2023

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Dobrá, 787, výměna NNv" - MK parc.č. 2324 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.
Přiložené soubory: Opatření obecné povahy.pdf

 17. 1. 2023  2. 2. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Záměr pronájmu části nemovitosti na parc.č. 14/4 k.ú. Dobrá.
Přiložené soubory: Záměr pronájmu.pdf

 17. 1. 2023  27. 1. 2023

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Zasedání zástupců členských obcí Sdružení obcí povodí Morávky.
Přiložené soubory: Sněm starostů SOPM.pdf

 16. 1. 2023  1. 2. 2023

Subjekt:

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 a č. 2 pro volbu prezidenta ČR - I.kolo ve dnech 13. a 14.1.2023.
Přiložené soubory: Výsledky voleb.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Klub seniorů Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Slezská diakonie, Domov pro seniory SAREPTA.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 11. 1. 2023  24. 1. 2023

Subjekt: České dráhy, a.s.

Informace o plánované výluce ČD trati dne 23.1.2023.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 9. 1. 2023  24. 1. 2023

Subjekt: SmVaK a.s.

Informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody dne 23.01. 2023 + mapa.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 5. 1. 2023  9. 1. 2023

Subjekt: SmVaK a.s., Ostrava

Informace o poruše na vodovodní síti a přerušení dodávky vody dne 06.01. 2023.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 4. 1. 2023  5. 1. 2024

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události.

 4. 1. 2023  30. 1. 2023

Subjekt:

Oznámení o zřízení zvláštní telefonní linky pro volbu prezidenta ČR ve dnech 13. a 14.1. 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28.1. 2023.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 4. 1. 2023  30. 1. 2023

Subjekt:

Oznámení o zřízení volebního stanoviště pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14.1. 2023, II. kolo 27. a 28.1. 2023.

 2. 1. 2023  30. 1. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. 1.2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28.1.2023.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf


OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv