preloader


  

Archiv úřední desky  

Vyhledejte v archivu položky podle data, nebo podle hledaného výrazu.


Nalezeno 58 výsledků hledání.


 23. 5. 2024  24. 5. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci - TJ SOKOL.pdf

 23. 5. 2024  24. 5. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá.

 21. 5. 2024  4. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 8. jednání Zastupitelstva obce Dobrá.
Přiložené soubory: Svolání 8. jednání ZO Dobrá.pdf

 20. 5. 2024  10. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu dne 7. a 8.6. 2024.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 16. 5. 2024  11. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 s přílohou, Inventarizační zpráva k 31.12. 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá za rok 2023, Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 12/2023.

 15. 5. 2024  3. 6. 2024

Subjekt: SmVaK a.s. Ostrava

Informace o plánované odstávce na vodovodní síti dne 31.5. 2024 od 8:00 do 15:00 hodin.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 10. 5. 2024  3. 6. 2024

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení plánované odstávky elektrické energie dne 31.5. 2024.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 9. 5. 2024  10. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise obce Dobrá pro volby do Evropského parlamentu.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 7. 5. 2024  24. 5. 2024

Subjekt: SmVaK Ostrava, a.s.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v roce 2023.
Přiložené soubory: Vodné, stočné.pdf

 29. 4. 2024  3. 6. 2024

Subjekt: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, č.j.: 1834168/24/3200-11530-804492

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k Dani z nemovitých věcí na rok 2024 k nahlédnutí.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 29. 4. 2024  9. 5. 2024

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: SÚ/ 71 /2024/Fri

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby "Rozšíření zpevněné plochy u centrálního skladu pivovaru Radegast, k.ú. Nošovice".
Přiložené soubory: Informace o podaném návrhu.pdf

 26. 4. 2024  20. 5. 2024

Subjekt: ČEZ DISTRIBUCE, a.s. - č. 110060950331

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.5. 2024 + seznam č.p. a mapa.

 25. 4. 2024  13. 5. 2024

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 81773/2024

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu "Dobrá - chodník k Penny Marketu"".

 22. 4. 2024  10. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 22. 4. 2024  6. 6. 2024

Subjekt: Exekutorský úřad Ostrava - Mariánské Hory, Mgr. Pavla Fučíková

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba.

 15. 4. 2024  29. 5. 2024

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku

Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení Změny Územního plánu Dobrá.

 15. 4. 2024  24. 4. 2024

Subjekt: SOPM

Svolání sněmu SOPM, program sněmu SOPM.

 12. 4. 2024  13. 5. 2024

Subjekt: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 10. 4. 2024  10. 5. 2024

Subjekt: Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

 9. 4. 2024  25. 4. 2024

Subjekt: Optická síť C2NET - Propojení Nošovice - Nižní Lhoty

Oznámení o zahájení územního řízení "Optická síť C2NET - Propojení Nošovice - Nižní Lhoty".

 8. 4. 2024  24. 4. 2024

Subjekt: Záměr směny pozemku parc. č. 223/2

Záměr směny pozemku parc. č. 223/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

 5. 4. 2024  22. 4. 2024

Subjekt: V699 - přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV

Informace o dokumentaci záměru "V699 - přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 27. 3. 2024  5. 4. 2024

Subjekt:

Sněm obcí SOPM.

 25. 3. 2024  12. 4. 2024

Subjekt: Sbírka právních předpisů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.

 25. 3. 2024  12. 4. 2024

Subjekt: Sbírka právních předpisů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností.

 25. 3. 2024  12. 4. 2024

Subjekt: Sbírka právních předpisů

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 22. 3. 2024  15. 4. 2024

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.4. 2024 v době od 7:30 do 15:00 hodin.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 19. 3. 2024  9. 4. 2024

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8.4. 2024 v době od 7:30 - 13:00 hodin.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 15. 3. 2024  16. 3. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, osobní asistence, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 3. 2024  29. 3. 2024

Subjekt: České dráhy, a.s. RP ZAP Ostrava

Informace o plánované výluce ČD trati Český Těšín - Frýdek-Místek ve dnech 25.3. - 28.3. 2024.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 11. 3. 2024  12. 3. 2027

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO SOPM a souvisejících dokumentů.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 7. 3. 2024  25. 3. 2024

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 46447/2024

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého dopravního značení.

 28. 2. 2024  8. 3. 2024

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 27. 2. 2024  12. 3. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá.
Přiložené soubory: Svolání 7. ZO.pdf

 26. 2. 2024  13. 3. 2024

Subjekt: Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 38660/2024

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívajících v umístění svislého dopravního značení.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 14. 2. 2024  12. 3. 2024

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Návrh závěrečného účtu SOPM za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2023.

 7. 2. 2024  23. 2. 2024

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 25465/2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Dobrá.
Přiložené soubory: Veřejná vyhláška.pdf

 30. 1. 2024  21. 2. 2024

Subjekt: Obecní úřad Raškovice

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referentka státní správy a samosprávy, matrikářka.
Přiložené soubory: Veřejná výzva.pdf

 26. 1. 2024  7. 2. 2024

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky, 6.2. 2024.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 24. 1. 2024  27. 1. 2025

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, finanční odbor, č.j.: FO/ 256/2024

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka.
Přiložené soubory: Místní poplatky.pdf

 24. 1. 2024  27. 1. 2025

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, finanční odbor, č.j.: 261/2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události.
Přiložené soubory: Rozhodnutí - místní poplatky.pdf

 24. 1. 2024  9. 2. 2024

Subjekt: ČEPS, a.s., zn.: V444-1.Q.2024

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti dle ust. § 46( ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm.g) z.č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

 19. 1. 2024  23. 2. 2024

Subjekt: Státní veterinární správa, č.j.: SVS/2024/013628-T

Informace pro chovatele drůbeže s doporučením k důslednému dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména v ochraně chovných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky..
Přiložené soubory: Informace pro chovatele.pdf

 19. 1. 2024  5. 2. 2024

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 13399/2024

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

 19. 1. 2024  6. 2. 2024

Subjekt: České dráhy, a.s. Ostrava

Informace o plánované výluce ČD trati Český Těšín - F-M, v úseku Hnojník - F-M, dne 5.2. 2024, s náhradní autobusovou dopravou.
Přiložené soubory: Výlukový jízdní řád.pdf

 19. 1. 2024  1. 2. 2024

Subjekt: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Informace pro občany k Dani z nemovitých věcí na rok 2024.

 16. 1. 2024  17. 1. 2024

Subjekt: SmVaK a.s., Ostrava

Informace o vzniklé poruše na vodovodní síti a přerušení dodávky vody.
Přiložené soubory: Informace.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Klub seniorů Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Slezská diakonie.
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - JK Moravian Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 10. 1. 2024  11. 1. 2027

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá p.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 9. 1. 2024  25. 1. 2024

Subjekt: Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 5544/2024

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf situace.pdf

 8. 1. 2024  24. 1. 2024

Subjekt: Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 3122/2024

"Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" prodloužení lhůty pro podání námitek.

 4. 1. 2024  17. 1. 2024

Subjekt: České dráhy, a.s.

Plánovaná výluka ČD trati - 15.1. - 16.1. 2024.
Přiložené soubory: Výluka ČD trati.pdf

 3. 1. 2024  5. 2. 2024

Subjekt: SmVaK Ostrava a.s.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1. 2024.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf


OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv