preloader


  

Úřední deska  

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.

Hledáte-li starší informace z úřední desky, přejděte na stránku Archiv úřední desky.

 27. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 359/2023

Oznámení o zahájení řízení o výjimce - umístění stavby přístřešku pro 2 osobní automobily na pozemku parc.č. 1458/95 k.ú. Dobrá.

 27. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 360/2023

Usnesení ve věci povolení výjimky.
Přiložené soubory: Usnesení.pdf

 26. 1. 2023  13. 2. 2023

Subjekt: Krajský soud Ostrava, č.j.: 38 A 6/2022-100

Výzva k uplatnění práv ve věci přezkoumání rozhodnutí pro stavbu dálnice R48 Frýdek-Místek, obchvat.
Přiložené soubory: Výzva.pdf

 18. 1. 2023  3. 2. 2023

Subjekt: Magistrát Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 11416/2023

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Dobrá, 787, výměna NNv" - MK parc.č. 2324 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.
Přiložené soubory: Opatření obecné povahy.pdf

 17. 1. 2023  2. 2. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Záměr pronájmu části nemovitosti na parc.č. 14/4 k.ú. Dobrá.
Přiložené soubory: Záměr pronájmu.pdf

 16. 1. 2023  1. 2. 2023

Subjekt:

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 a č. 2 pro volbu prezidenta ČR - I.kolo ve dnech 13. a 14.1.2023.
Přiložené soubory: Výsledky voleb.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Klub seniorů Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Slezská diakonie, Domov pro seniory SAREPTA.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 4. 1. 2023  5. 1. 2024

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události.

 21. 12. 2022  31. 1. 2023

Subjekt:

Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů - Obecně závazná vyhláška obce Dobrá o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 21. 12. 2022  22. 12. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 12. 2022  20. 12. 2025

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Oznámení o schválení Rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2023 a souvisejících dokumentů.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 1. 12. 2022  31. 1. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Návrh rozpočtu obce Dobrá na rok 2023 + přílohy č. 1, č. 2, č. 4.

 18. 11. 2022  19. 11. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. SFZP 138986/2019.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 18. 11. 2022  19. 11. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.

 19. 9. 2022  21. 9. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 31. 8. 2022  1. 2. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Vyhlášení nálezu - jízdní kolo Olpran.
Přiložené soubory: Vyhlášení nálezu.pdf

 19. 8. 2022  31. 12. 2023

Subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/4905/2022-OFMM

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Přiložené soubory: Seznam.pdf

 22. 6. 2022  23. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 15. 6. 2022  16. 6. 2025

Subjekt:

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 07.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 6. 2022  14. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva".
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva SFŽP.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 4. 2022  14. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 11. 4. 2022  12. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 04.04. 2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 5. 4. 2022  6. 4. 2023

Subjekt: SOPM

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí + splátkový kalendář.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 2. 2. 2022  3. 2. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 02.02.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 14. 1. 2022  31. 1. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka.
Přiložené soubory: místní poplatky.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá.
Přiložené soubory: SDH Dobrá.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Dodatek ke smlouvě.pdf Charita.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie.
Přiložené soubory: Slezská diakonie.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2024

Subjekt: SOPM

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 20. 12. 2021  21. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12. 2021.
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 13. 12. 2021  14. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12.2021.

 2. 12. 2021  2. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" - OPŽP a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace - 3. výzva" - SFŽP.

 8. 10. 2021  9. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: smlouva.pdf Smlouva 25.9..pdf

 5. 10. 2021  6. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s..
Přiložené soubory: Smlouva - SDH.pdf

 5. 10. 2021  6. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva - TJ Sokol.pdf

 14. 7. 2021  15. 7. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 30. 6. 2021  30. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: Smlouva 30.5..pdf Smlouva 30.6..pdf

 24. 6. 2021  25. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace" ze dne14.06. 2021.

 19. 5. 2021  20. 5. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 30. 4. 2021  30. 4. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: Smlouva 21.4..pdf

 16. 4. 2021  16. 4. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá.
Přiložené soubory: Smlouva dotace.pdf

 8. 4. 2021  8. 4. 2024

Subjekt:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2021  29. 3. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 15. 3. 2021  16. 3. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 24.2.2021.
Přiložené soubory: Smlouva 24.2..pdf

 23. 11. 2020  23. 11. 2023

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOPM a souvisejících dokumentů.

 18. 6. 2020  19. 6. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: smlouva dotace.pdf

 21. 4. 2020  22. 4. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie OVA, z.s., oddíl JUDO.
Přiložené soubory: Smlouva - oddíl JUDO.pdf

 3. 4. 2020  3. 4. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu ibce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: smlouva.pdf

Archiv úřední desky

Hledáte-li starší informace z úřední desky, přejděte na stránku Archiv úřední desky.

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 412 311

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv