preloader


  

Úřední deska  

Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.

Hledáte-li starší informace z úřední desky, přejděte na stránku Archiv úřední desky.

 29. 11. 2023  12. 12. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Svolání 6. jednání Zastupitelstva obce Dobrá.
Přiložené soubory: 6. jednání ZO Dobrá.pdf

 29. 11. 2023  15. 12. 2023

Subjekt: Obec Dobrá

Záměr pronájmu části pozemku parcela č. 2298/1 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku.

 22. 11. 2023  14. 12. 2023

Subjekt: ČEZ Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.12. 2023.
Přiložené soubory: Oznámení.pdf

 21. 11. 2023  2. 1. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Návrh rozpočtu obce Dobrá na rok 2024 a Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2025 - 2029.

 15. 11. 2023  2. 1. 2024

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Návrh rozpočtu SOPM na rok 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027.
Přiložené soubory: Návrh rozpočtu SOPM.pdf

 15. 11. 2023  7. 12. 2023

Subjekt: ČEZ Distribuce a.s.

Upozornění na odstávku elektřiny dne 6.12. 2023 + mapa.
Přiložené soubory: Upozornění.pdf

 4. 10. 2023  5. 10. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá p.s..
Přiložené soubory: Smlouva - SDH.pdf

 19. 9. 2023  21. 9. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub policie Ostrava, z.s., oddíl Judo.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 23. 8. 2023  2. 1. 2024

Subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Frýdek-Místek, č.j.: UZSVM/ORM/4155/2023-OFMM

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Přiložené soubory: Seznam.pdf Průvodní dopis.pdf

 28. 6. 2023  29. 6. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 5. výzva".

 27. 6. 2023  29. 6. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - JUNÁK - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..

 27. 6. 2023  29. 6. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - JUNÁK - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..

 22. 6. 2023  23. 6. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá . TJ SOKOL Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 3. 5. 2023  29. 12. 2023

Subjekt: Obecní úřad Dobrá, finanční odbor

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka.
Přiložené soubory: Informace k místním poplatkům.pdf

 14. 4. 2023  15. 4. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - "Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva, AMO, reg. č. SFZP 138986/2019.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 30. 3. 2023  31. 3. 2026

Subjekt: Moravskoslezský kraj, 00555/2023/RRC

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva, OPŽP, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Klub seniorů Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2023 - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 13. 1. 2023  14. 1. 2026

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2023 - Slezská diakonie, Domov pro seniory SAREPTA.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 4. 1. 2023  5. 1. 2024

Subjekt: Obecní úřad Dobrá

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události.

 21. 12. 2022  22. 12. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 12. 2022  20. 12. 2025

Subjekt: Sdružení obcí povodí Morávky

Oznámení o schválení Rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2023 a souvisejících dokumentů.
Přiložené soubory: SOPM.pdf

 18. 11. 2022  19. 11. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. SFZP 138986/2019.
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 18. 11. 2022  19. 11. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.

 19. 9. 2022  21. 9. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 22. 6. 2022  23. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 15. 6. 2022  16. 6. 2025

Subjekt:

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 07.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 6. 2022  14. 6. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.06.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva".
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 19. 5. 2022  20. 5. 2025

Subjekt: Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva SFŽP.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 13. 4. 2022  14. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o dotaci.pdf

 11. 4. 2022  12. 4. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 04.04. 2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2022  30. 3. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí + splátkový kalendář.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 2. 2. 2022  3. 2. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 02.02.2022.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá.
Přiložené soubory: SDH Dobrá.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Dodatek ke smlouvě.pdf Charita.pdf

 14. 1. 2022  15. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie.
Přiložené soubory: Slezská diakonie.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2024

Subjekt: SOPM

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 5. 1. 2022  6. 1. 2025

Subjekt: Obec Dobrá

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty.
Přiložené soubory: Oznámení o zveřejnění.pdf

 20. 12. 2021  21. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12. 2021.
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 13. 12. 2021  14. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12.2021.

 2. 12. 2021  2. 12. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" - OPŽP a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace - 3. výzva" - SFŽP.

 8. 10. 2021  9. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: smlouva.pdf Smlouva 25.9..pdf

 5. 10. 2021  6. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s..
Přiložené soubory: Smlouva - SDH.pdf

 5. 10. 2021  6. 10. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva - TJ Sokol.pdf

 14. 7. 2021  15. 7. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s..
Přiložené soubory: Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

 30. 6. 2021  30. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: Smlouva 30.5..pdf Smlouva 30.6..pdf

 24. 6. 2021  25. 6. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace" ze dne14.06. 2021.

 19. 5. 2021  20. 5. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 30. 4. 2021  30. 4. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Přiložené soubory: Smlouva 21.4..pdf

 16. 4. 2021  16. 4. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá.
Přiložené soubory: Smlouva dotace.pdf

 8. 4. 2021  8. 4. 2024

Subjekt:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek.
Přiložené soubory: Smlouva.pdf

 29. 3. 2021  29. 3. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú..
Přiložené soubory: smlouva.pdf

 15. 3. 2021  16. 3. 2024

Subjekt: Obec Dobrá

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 24.2.2021.
Přiložené soubory: Smlouva 24.2..pdf

Archiv úřední desky

Hledáte-li starší informace z úřední desky, přejděte na stránku Archiv úřední desky.

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv