Dnes je středa 19. 1. 2022
Svátek má Doubravka

Obec Dobrá


Obecní úřad
Úřední deska


Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.
 


Datum zavěšení: 18.1.2022
Datum sejmutí: 3.2.2022

Územní rozhodnutí - záměr umístění stavby s názvem "Optická síť C2NET Bukovice u Dobratic - I. etapa"

Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD 159/2022

Přiložené soubory:
Územní rozhodnutí.pdf

Datum zavěšení: 17.1.2022
Datum sejmutí: 2.2.2022

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora "CTPark Nošovice, objekt NO1"

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD 151/2022

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 31.1.2023

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
místní poplatky.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH Dobrá.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Slezská diakonie.pdf

Datum zavěšení: 12.1.2022
Datum sejmutí: 28.1.2022

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o neudělení souhlasu podle ust. § 54 odst. 3 ZOPK k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči - druhu čmelák zemní

Krajský úřad MSK, č.j.: 114360/2021

Přiložené soubory:
Veřejná vyhláška.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 21.1.2022

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice-Frýdek-Místek" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 146067/2021

Přiložené soubory:
Optimalizace a elektrizace trati.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2024

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

SOPM

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2025

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 3.1.2022
Datum sejmutí: 7.2.2022

Usnesení č.j. 142 EX 00863/21-049

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor

Přiložené soubory:
usnesení.pdf

Datum zavěšení: 28.12.2021
Datum sejmutí: 31.1.2022

Informace Finančního úřadu pro MSK k daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Informace Finančního úřadu MSK.pdf

Datum zavěšení: 22.12.2021
Datum sejmutí: 1.2.2022

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: Správce multifunkčního hřiště

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
správce hřiště.pdf

Datum zavěšení: 22.12.2021
Datum sejmutí: 1.2.2022

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: Řidič, domovník

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
řidič, domovník.pdf

Datum zavěšení: 20.12.2021
Datum sejmutí: 21.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 13.12.2021
Datum sejmutí: 14.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
příloha.pdf
krestova@dobra.cz_20211214_070146.pdf

Datum zavěšení: 2.12.2021
Datum sejmutí: 2.12.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" - OPŽP a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace - 3. výzva" - SFŽP

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva, OP ŽP.pdf
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva SFŽP.pdf

Datum zavěšení: 15.11.2021
Datum sejmutí: 31.12.2023

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz. pracoviště Ostrava, č.j.: UZSVM/OFM/7257/2021-OFMM

Přiložené soubory:
Seznam.pdf

Datum zavěšení: 14.10.2021
Datum sejmutí: 15.4.2022

Vyhlášení nálezu - pánské trekingové kolo

Obecní úřad Dobrá

Přiložené soubory:
Nález.pdf

Datum zavěšení: 8.10.2021
Datum sejmutí: 9.10.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf
Smlouva 25.9..pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - SDH.pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - TJ Sokol.pdf

Datum zavěšení: 14.7.2021
Datum sejmutí: 15.7.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

Datum zavěšení: 30.6.2021
Datum sejmutí: 30.6.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 30.5..pdf
Smlouva 30.6..pdf

Datum zavěšení: 24.6.2021
Datum sejmutí: 25.6.2024

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace" ze dne14.06. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - Operační program ŽP ze dne 14.6.21.pdf
Smlouva - Kotlíkové dotace.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2021
Datum sejmutí: 20.5.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 30.4.2021
Datum sejmutí: 30.4.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 21.4..pdf

Datum zavěšení: 16.4.2021
Datum sejmutí: 16.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 8.4.2021
Datum sejmutí: 8.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2021
Datum sejmutí: 29.3.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 15.3.2021
Datum sejmutí: 16.3.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 24.2.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 24.2..pdf

Datum zavěšení: 28.1.2021
Datum sejmutí: 16.2.2022

Návrh rozpočtu obce Dobrá na rok 2021 + přílohy

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Příloha č. 3.pdf
příloha č. 4.pdf
výkaz.pdf

Datum zavěšení: 23.11.2020
Datum sejmutí: 23.11.2023

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOPM a souvisejících dokumentů

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Střednědobý výhled.pdf
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 28.7.2020
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Přiložené soubory:
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Opatření.pdf

Datum zavěšení: 18.6.2020
Datum sejmutí: 19.6.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 21.4.2020
Datum sejmutí: 22.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie OVA, z.s., oddíl JUDO

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - oddíl JUDO.pdf

Datum zavěšení: 3.4.2020
Datum sejmutí: 3.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu ibce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 6.1.2020
Datum sejmutí: 7.1.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Přiložené soubory:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Charita F-M

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH.pdf

Datum zavěšení: 10.12.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16312 - kalamitní poškození lesních porostů

Ministerstvo zemědělství, Praha, spis.zn. 14LH22476/2019-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191210_105718.pdf

Datum zavěšení: 22.11.2019
Datum sejmutí: 23.11.2022

Oznámení o zveřejnění v elektronické podobě: Návrh Rozpočtu obce Dobrá na rok 2020, Schválený Rozpočet obce Dobrá za rok 2020, Rozpočtové opatření k schválenému Rozpočtu obce Dobrá za rok 2020, Střednědobý rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2021-20

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191127_084400.pdf

Datum zavěšení: 2.9.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190902_134319.pdf

Datum zavěšení: 17.4.2019
Datum sejmutí: 18.4.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190417_104751.pdf

Datum zavěšení: 4.4.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190404_104157.pdf

Datum zavěšení: 11.2.2019
Datum sejmutí: 14.2.2022

Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021, Schválený rozpočet na rok 2019, Rozpočtové změny na rok 2019, Závěrečný účet SOPM za rok 2018

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190211_142427.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 24.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_090045.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 24.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085344.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 24.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085543.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 24.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085753.pdf
zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24