Dnes je čtvrtek 26. 5. 2022
Svátek má Filip

Obec Dobrá


Obecní úřad
Úřední deska


Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.
 


Datum zavěšení: 25.5.2022
Datum sejmutí: 25.6.2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události

Přiložené soubory:
doc02404820220525084722.pdf

Datum zavěšení: 25.5.2022
Datum sejmutí: 14.6.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh

Přiložené soubory:
Zpráva o výsledku PH za rok 2021.pdf
inventarizace 2021.pdf
Návrh - Závěrečný účet 2021.pdf
Závěrečný účet 2021 - přílohy.pdf

Datum zavěšení: 25.5.2022
Datum sejmutí: 3.6.2022

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
krestova@dobra.cz_20220525_125204.pdf

Datum zavěšení: 23.5.2022
Datum sejmutí: 14.6.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834281 dne 13.6. 2022 v době od 7.30 do 14.00 hodin

Přiložené soubory:
krestova@dobra.cz_20220523_085948.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 6.6.2022

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK

Státní veterinární správa, č.j.: SVS/2022/067172-T

Přiložené soubory:
Nařízení.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva"

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva SFŽP

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 17.5.2022
Datum sejmutí: 2.6.2022

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí "H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS"

Obecní úřad Dobrá, Stavební úřad, č.j.: OD/1237/2022

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 11.5.2022
Datum sejmutí: 27.5.2022

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků rozkladového řízení ve věci stavby dálnice II. třídy "R48 Frýdek-Místek, obchvat 3. část", v rozsahu 5SO

Ministerstvo dopravy, č.j.: 10/2018-510-RK/70

Přiložené soubory:
Vyhláška.pdf

Datum zavěšení: 10.5.2022
Datum sejmutí: 26.5.2022

Nabídka práce do provozního kolektivu areálu ZZC ve Vyšních Lhotách - pozice úklidu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Přiložené soubory:
Práce.pdf

Datum zavěšení: 28.4.2022
Datum sejmutí: 30.5.2022

Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Přiložené soubory:
Porovnání položek.pdf

Datum zavěšení: 25.4.2022
Datum sejmutí: 27.5.2022

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 zpřístupněn k nahlédnutí

Finanční úřad pro MSK, č.j.: 1910374/22/3200-11050-804492

Přiložené soubory:
Vyhláška.pdf

Datum zavěšení: 13.4.2022
Datum sejmutí: 14.4.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o dotaci.pdf

Datum zavěšení: 11.4.2022
Datum sejmutí: 12.4.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 04.04. 2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 5.4.2022
Datum sejmutí: 6.4.2023

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

SOPM

Přiložené soubory:
SOPM.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2022
Datum sejmutí: 30.3.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2022
Datum sejmutí: 30.3.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí + splátkový kalendář

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 28.3.2022
Datum sejmutí: 31.12.2023

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/1833/2022-OFMM

Přiložené soubory:
Seznam.pdf

Datum zavěšení: 2.2.2022
Datum sejmutí: 3.2.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 02.02.2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 31.1.2023

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
místní poplatky.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH Dobrá.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Slezská diakonie.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2024

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

SOPM

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2025

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 20.12.2021
Datum sejmutí: 21.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 13.12.2021
Datum sejmutí: 14.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
příloha.pdf
krestova@dobra.cz_20211214_070146.pdf

Datum zavěšení: 2.12.2021
Datum sejmutí: 2.12.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" - OPŽP a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace - 3. výzva" - SFŽP

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva, OP ŽP.pdf
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva SFŽP.pdf

Datum zavěšení: 8.10.2021
Datum sejmutí: 9.10.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf
Smlouva 25.9..pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - SDH.pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - TJ Sokol.pdf

Datum zavěšení: 14.7.2021
Datum sejmutí: 15.7.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

Datum zavěšení: 30.6.2021
Datum sejmutí: 30.6.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 30.5..pdf
Smlouva 30.6..pdf

Datum zavěšení: 24.6.2021
Datum sejmutí: 25.6.2024

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace" ze dne14.06. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - Operační program ŽP ze dne 14.6.21.pdf
Smlouva - Kotlíkové dotace.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2021
Datum sejmutí: 20.5.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 30.4.2021
Datum sejmutí: 30.4.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 21.4..pdf

Datum zavěšení: 16.4.2021
Datum sejmutí: 16.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 8.4.2021
Datum sejmutí: 8.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2021
Datum sejmutí: 29.3.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 15.3.2021
Datum sejmutí: 16.3.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 24.2.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 24.2..pdf

Datum zavěšení: 23.11.2020
Datum sejmutí: 23.11.2023

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOPM a souvisejících dokumentů

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Střednědobý výhled.pdf
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 28.7.2020
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Přiložené soubory:
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Opatření.pdf

Datum zavěšení: 18.6.2020
Datum sejmutí: 19.6.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 21.4.2020
Datum sejmutí: 22.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie OVA, z.s., oddíl JUDO

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - oddíl JUDO.pdf

Datum zavěšení: 3.4.2020
Datum sejmutí: 3.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu ibce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 6.1.2020
Datum sejmutí: 7.1.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Přiložené soubory:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Charita F-M

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH.pdf

Datum zavěšení: 10.12.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16312 - kalamitní poškození lesních porostů

Ministerstvo zemědělství, Praha, spis.zn. 14LH22476/2019-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191210_105718.pdf

Datum zavěšení: 22.11.2019
Datum sejmutí: 23.11.2022

Oznámení o zveřejnění v elektronické podobě: Návrh Rozpočtu obce Dobrá na rok 2020, Schválený Rozpočet obce Dobrá za rok 2020, Rozpočtové opatření k schválenému Rozpočtu obce Dobrá za rok 2020, Střednědobý rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2021-20

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191127_084400.pdf

Datum zavěšení: 2.9.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190902_134319.pdf

Datum zavěšení: 4.4.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190404_104157.pdf
zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24