Dnes je pondělí 25. 10. 2021
Svátek má Beáta

Obec Dobrá


Obecní úřad
Úřední deska


Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.
 


Datum zavěšení: 22.10.2021
Datum sejmutí: 9.11.2021

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad MSK, č.j.: MSK 128938/2021

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 22.10.2021
Datum sejmutí: 9.11.2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti dle ust. §46 (ochranná pásma) a § 24 odst.3 g) z.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEPS, a.s., zn. V44.1.Q.2022

Přiložené soubory:
Upozornění.pdf

Datum zavěšení: 14.10.2021
Datum sejmutí: 16.11.2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s.

Přiložené soubory:
Upozornění.pdf

Datum zavěšení: 14.10.2021
Datum sejmutí: 15.4.2022

Vyhlášení nálezu - pánské trekingové kolo

Obecní úřad Dobrá

Přiložené soubory:
Nález.pdf

Datum zavěšení: 11.10.2021
Datum sejmutí: 25.10.2021

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
Sněm starostů.pdf

Datum zavěšení: 9.10.2021
Datum sejmutí: 25.10.2021

Volby 2021

Přiložené soubory:
výsledky voleb, okrsek č. 1.pdf
výsledky voleb, okrsek č. 2.pdf

Datum zavěšení: 7.10.2021
Datum sejmutí: 25.10.2021

Záměr pachtu - Provozování vodního díla: "Rozšíření a oprava místní komunikace u MŠ Dobrá, SO 301 Splašková kanalizace"

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Záměr.pdf

Datum zavěšení: 6.10.2021
Datum sejmutí: 25.10.2021

Výzva k urychlenému odstranění vozidla

Obec Dobrá, č.j.: MI/1913/2021

Přiložené soubory:
Výzva.pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - SDH.pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - TJ Sokol.pdf

Datum zavěšení: 14.7.2021
Datum sejmutí: 15.7.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2021
Datum sejmutí: 20.5.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 16.4.2021
Datum sejmutí: 16.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 8.4.2021
Datum sejmutí: 8.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2021
Datum sejmutí: 29.3.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 24.2.2021
Datum sejmutí: 31.12.2023

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/1242/2021-OFMM

Přiložené soubory:
Seznam nemovitých věcí.pdf

Datum zavěšení: 28.1.2021
Datum sejmutí: 16.2.2022

Návrh rozpočtu obce Dobrá na rok 2021 + přílohy

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Příloha č. 3.pdf
příloha č. 4.pdf
výkaz.pdf

Datum zavěšení: 13.1.2021
Datum sejmutí: 1.2.2022

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka

Obecní úřad, finanční odbor

Přiložené soubory:
okruh údajů.pdf

Datum zavěšení: 7.1.2021
Datum sejmutí: 7.1.2022

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a souvisejících dokumentů obce Dobrá a příspěvkových organizací

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 23.11.2020
Datum sejmutí: 23.11.2023

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOPM a souvisejících dokumentů

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Střednědobý výhled.pdf
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 28.7.2020
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Přiložené soubory:
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Opatření.pdf

Datum zavěšení: 18.6.2020
Datum sejmutí: 19.6.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 21.4.2020
Datum sejmutí: 22.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie OVA, z.s., oddíl JUDO

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - oddíl JUDO.pdf

Datum zavěšení: 3.4.2020
Datum sejmutí: 3.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu ibce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 17.1.2020
Datum sejmutí: 18.1.2023

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu DSO SOPM a souvisejících dokumentů v souladu se zákonaem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Sdružení obcí Povodí Morávky

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20200121_111524.pdf

Datum zavěšení: 6.1.2020
Datum sejmutí: 7.1.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Přiložené soubory:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Charita F-M

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH.pdf

Datum zavěšení: 10.12.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16312 - kalamitní poškození lesních porostů

Ministerstvo zemědělství, Praha, spis.zn. 14LH22476/2019-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191210_105718.pdf

Datum zavěšení: 22.11.2019
Datum sejmutí: 23.11.2022

Oznámení o zveřejnění v elektronické podobě: Návrh Rozpočtu obce Dobrá na rok 2020, Schválený Rozpočet obce Dobrá za rok 2020, Rozpočtové opatření k schválenému Rozpočtu obce Dobrá za rok 2020, Střednědobý rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2021-20

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191127_084400.pdf

Datum zavěšení: 2.9.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190902_134319.pdf

Datum zavěšení: 17.4.2019
Datum sejmutí: 18.4.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190417_104751.pdf

Datum zavěšení: 4.4.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190404_104157.pdf

Datum zavěšení: 11.2.2019
Datum sejmutí: 12.2.2022

Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021, Schválený rozpočet na rok 2019, Rozpočtové změny na rok 2019, Závěrečný účet SOPM za rok 2018

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190211_142427.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 23.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_090045.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 23.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085344.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 23.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085543.pdf

Datum zavěšení: 22.1.2019
Datum sejmutí: 23.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá

TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190122_085753.pdf

Datum zavěšení: 7.1.2019
Datum sejmutí: 8.1.2022

Oznámení s odkazem o zveřejnění na stránkách obce

Schválený Rozpočet obce Dobrá na rok 2019, Rozpočtová opatření ke schválenému Rozpočtu obce Dobrá roku 2019, schválený Rozpočet Základní školy Dobrá na rok 2019 , schválený Rozpočet Mateřské školy Dobrá na rok 2019, schválený Rozpočet Místní knihovny Dobrá na rok 2019, Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Dobrá, Mateřské školy Dobrá a Místní knihovny Dobrá na roky 2020 - 2021

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190107_130054.pdf

Datum zavěšení: 7.1.2019
Datum sejmutí: 8.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá v roce 2018

Obec Dobrá x Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190107_131536.pdf

Datum zavěšení: 7.1.2019
Datum sejmutí: 8.1.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá v roce 2018

Obec Dobrá x Sbor dobrovolných hasičů Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190107_132130.pdf
zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24