Dnes je čtvrtek 11. 8. 2022
Svátek má Zuzana

Obec Dobrá


Obecní úřad
Úřední deska


Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska neslouží pouze k obecné informovanosti veřejnosti, ale plní též z hlediska právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování.
 


Datum zavěšení: 10.8.2022
Datum sejmutí: 26.8.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/648, č. III/4733h, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Dobrá, k.ú. Nošovice, k.ú. Nížní Lhoty

Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 126128/2022

Přiložené soubory:
Opatření.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Výzva k odstranění odstavených vozidel dle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Obecní úřad Dobrá , odbor správy majetku a investic, č.j.: MI/1913/2022

Přiložené soubory:
Výzva.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Oznámení o možnosti převzít písemnost - stavba s názvem "H. Domaslavice, Richter, stížnost DTS"

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, č.j.: OD 1915/2022

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení politické strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů s názvem Aby Dobrá byla dobra - Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů

Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1761/2022

Přiložené soubory:
Rozhodnutí.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a nezávislých kandidátů s názvem Dobrá pro občany, občané pro Dobrou

Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1544/2022

Přiložené soubory:
Rozhodnutí.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů SNK - Pro zdravou čistou Dobrou

Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1747/2022

Přiložené soubory:
Rozhodnutí.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů Občané pro občany

Obecní úřad Dobrá, Registrační úřad, č.j.: SO/1760/2022

Přiložené soubory:
Rozhodnutí.pdf

Datum zavěšení: 3.8.2022
Datum sejmutí: 19.8.2022

Oznámení - Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

Obecní úřad Dobrá

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 1.8.2022
Datum sejmutí: 17.8.2022

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj, č.j.: MSK 82974/2022

Přiložené soubory:
Oznámení.pdf

Datum zavěšení: 28.7.2022
Datum sejmutí: 15.8.2022

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Magistrát města F-M, č.j.: MMFM 119119/2022

Přiložené soubory:
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy.pdf

Datum zavěšení: 27.7.2022
Datum sejmutí: 12.8.2022

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci realizace stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa, SO 219"

Magistrát města Frýdku-Místku, č.j.: MMFM 118789/2022

Přiložené soubory:
Vyhláška.pdf
Situace.pdf

Datum zavěšení: 25.7.2022
Datum sejmutí: 26.9.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (okrsek č. 1 a okrsek č. 2) pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Stanovení počtu členů.pdf

Datum zavěšení: 25.7.2022
Datum sejmutí: 26.9.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Datum zavěšení: 27.6.2022
Datum sejmutí: 12.8.2022

Veřejná vyhláška - Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dobrá

Přiložené soubory:
Návrh změny č. 1 ÚP.pdf

Datum zavěšení: 22.6.2022
Datum sejmutí: 23.6.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 20.6.2022
Datum sejmutí: 26.9.2022

Počet členů Zastupitelstva obce Dobrá pro volby ve dnech 23. a 24. září 2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Počet členů.pdf

Datum zavěšení: 15.6.2022
Datum sejmutí: 16.6.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 07.06.2022

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 13.6.2022
Datum sejmutí: 14.6.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.06.2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 4. výzva"

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2022
Datum sejmutí: 20.5.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva SFŽP

Moravskoslezský kraj

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 13.4.2022
Datum sejmutí: 14.4.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o dotaci.pdf

Datum zavěšení: 11.4.2022
Datum sejmutí: 12.4.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 04.04. 2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 5.4.2022
Datum sejmutí: 6.4.2023

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

SOPM

Přiložené soubory:
SOPM.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2022
Datum sejmutí: 30.3.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2022
Datum sejmutí: 30.3.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí + splátkový kalendář

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 28.3.2022
Datum sejmutí: 31.12.2023

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j.: UZSVM/OFM/1833/2022-OFMM

Přiložené soubory:
Seznam.pdf

Datum zavěšení: 2.2.2022
Datum sejmutí: 3.2.2025

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 02.02.2022

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 31.1.2023

Místní poplatky - okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost poplatníka

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
místní poplatky.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH Dobrá.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022- Charita Frýdek-Místek

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 14.1.2022
Datum sejmutí: 15.1.2025

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá pro rok 2022 - Slezská diakonie

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Slezská diakonie.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2024

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

SOPM

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 5.1.2022
Datum sejmutí: 6.1.2025

Oznámení o zveřejnění - Rozpočet a související dokumenty

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 20.12.2021
Datum sejmutí: 21.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 13.12.2021
Datum sejmutí: 14.12.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 13.12.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
příloha.pdf
krestova@dobra.cz_20211214_070146.pdf

Datum zavěšení: 2.12.2021
Datum sejmutí: 2.12.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" - OPŽP a Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace - 3. výzva" - SFŽP

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva, OP ŽP.pdf
Smlouva Kotlíkové dotace - 3. výzva SFŽP.pdf

Datum zavěšení: 8.10.2021
Datum sejmutí: 9.10.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf
Smlouva 25.9..pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobrá, p.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - SDH.pdf

Datum zavěšení: 5.10.2021
Datum sejmutí: 6.10.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ Sokol Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - TJ Sokol.pdf

Datum zavěšení: 14.7.2021
Datum sejmutí: 15.7.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva o poskytnutí dotace.pdf

Datum zavěšení: 30.6.2021
Datum sejmutí: 30.6.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 30.5..pdf
Smlouva 30.6..pdf

Datum zavěšení: 24.6.2021
Datum sejmutí: 25.6.2024

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá "Kotlíkové dotace" ze dne14.06. 2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - Operační program ŽP ze dne 14.6.21.pdf
Smlouva - Kotlíkové dotace.pdf

Datum zavěšení: 19.5.2021
Datum sejmutí: 20.5.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 30.4.2021
Datum sejmutí: 30.4.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 21.4..pdf

Datum zavěšení: 16.4.2021
Datum sejmutí: 16.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie Ostrava, z.s., oddíl JUDO Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 8.4.2021
Datum sejmutí: 8.4.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Charita Frýdek-Místek

Přiložené soubory:
Smlouva.pdf

Datum zavěšení: 29.3.2021
Datum sejmutí: 29.3.2024

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 15.3.2021
Datum sejmutí: 16.3.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí ze dne 24.2.2021

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva 24.2..pdf

Datum zavěšení: 23.11.2020
Datum sejmutí: 23.11.2023

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOPM a souvisejících dokumentů

Sdružení obcí povodí Morávky

Přiložené soubory:
Návrh rozpočtu.pdf
Střednědobý výhled.pdf
Oznámení o zveřejnění.pdf

Datum zavěšení: 28.7.2020
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Přiložené soubory:
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Opatření.pdf

Datum zavěšení: 18.6.2020
Datum sejmutí: 19.6.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá - TJ SOKOL Dobrá, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva dotace.pdf

Datum zavěšení: 21.4.2020
Datum sejmutí: 22.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá - Sportovní klub Policie OVA, z.s., oddíl JUDO

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Smlouva - oddíl JUDO.pdf

Datum zavěšení: 3.4.2020
Datum sejmutí: 3.4.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu ibce Dobrá - Junák - Český skaut, středisko Doberčata, z.s.

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
smlouva.pdf

Datum zavěšení: 6.1.2020
Datum sejmutí: 7.1.2023

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Přiložené soubory:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - Charita F-M

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
Charita.pdf

Datum zavěšení: 18.12.2019
Datum sejmutí: 19.12.2022

Smlouva o poskytnutí dotace z Rozpočtu obce Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2020 do 31.12.2020 - SDH Dobrá

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
SDH.pdf

Datum zavěšení: 10.12.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16312 - kalamitní poškození lesních porostů

Ministerstvo zemědělství, Praha, spis.zn. 14LH22476/2019-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191210_105718.pdf

Datum zavěšení: 22.11.2019
Datum sejmutí: 23.11.2022

Oznámení o zveřejnění v elektronické podobě: Návrh Rozpočtu obce Dobrá na rok 2020, Schválený Rozpočet obce Dobrá za rok 2020, Rozpočtové opatření k schválenému Rozpočtu obce Dobrá za rok 2020, Střednědobý rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2021-20

Obec Dobrá

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20191127_084400.pdf

Datum zavěšení: 2.9.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190902_134319.pdf

Datum zavěšení: 4.4.2019
Datum sejmutí: 31.12.2022

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Přiložené soubory:
oudobra@dobra.cz_20190404_104157.pdf
zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24