Dnes je pátek 20. 5. 2022
Svátek má Zbyšek

Obec Dobrá


Obecní úřad
Stavební úřad


Přehled činností – stavební úřad

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad, vykonává působnost státní správy na území obcí: Dobrá, Dobratice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Vojkovice a Horní Domaslavice.

Personální obsazení stavebního úřadu:
Jaroslava Frischtoková
Alena Alexová

Jarmila Lisníková
Markéta Řízková
 1. Činnosti na úseku stavebního řádu
  1. Vede územní řízení
   • o umístění stavby nebo zařízení
   • o změně využití území
   • o změně vlivu užívání stavby na uzemí
   • o ochranném pásmu
   • o dělení nebo scelování pozemků
  2. Vydává územní souhlasy
  3. Poskytuje předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
  4. Přijímá ohlášení staveb, včetně jejich změn, terénních úprav a udržovacích prací,
  5. Vede stavební řízení pro stavby, včetně jejich změn,
  6. Vede agendu, která se vztahuje k užívání staveb (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí – u staveb povolených do 31.12.2006, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změna v užívání stavby),
  7. Vede agendu na úseku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení, dodatečné povolení, nařízení odstranění)
  8. Provádí kontrolní prohlídky stavby v jejím průběhu a při dokončení,
  9. Projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu řádu,
  10. Zajišťuje ukládání písemnosti stavebního úřadu do archívu,
  11. Vydává souhlasy k povolení staveb speciálním stavebním úřadům,
  12. Povoluje reklamní, informační a propagační zařízení,
  13. Nařizuje - nutné zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
   • vyklizení staveb
   • zastavení stavebních prací
   • vypracování pasportů staveb
  14. Předepisuje a vybírá správní poplatky za úkony podle stavebního zákona,
  15. Rozhodují o udělení výjimek z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu,
  16. Spolupracuje s orgány obcí při přípravě územně plánovací dokumentace,
  17. Konzultuje s občany i právnickými osobami jejich záměry na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Napomáhá při řešení stížností nebo konfliktů na tomto úseku,
  18. Zpracovává výkazy pro Český statistický úřad,
  19. Vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů a práv osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona
 2. Ostatní činnosti
  Jedná se o činnosti, které jsou vykonávány pouze na území obce Dobrá.

  • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve smyslu § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na úseku místních a veřejně přístupných účelových komunikací,
  • Vykonává působnost orgánu ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny (kácení dřevin),
  • Vykonává působnost orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 69 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů (autovraky apod.),
  • Vykonává působnost obecního úřadu ve věci přidělování čísel popisných a evidenčních,
  • Na vyžádání orgánů obce se vyjadřuje k aktivitám, které mají vztah k rozvoji obce.
zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 24