preloader


  

Elektronická podatelna

1, adresa e-podatelny: epodatelna@dobra.cz
Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.
2, adresa umístění elektronické podatelny:
Obec Dobrá
č.p. 230
73951 Dobrá
3, kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:
sériové číslo jméno/název(CN) platnost od platnost do
10522453 Marcela Krestová    
4, pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  • zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.
5,  vzor datové zprávy:
"Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."
6,  technické parametry přijímaných datových zpráv:
  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format)
  • formát *.doc (soubory sofrwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.xls (soubory sofrwarového produktu Microsoft Excel)
  • formát *.jpg, *.pdf, *.gif (grafický formát)
7, postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
8, vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu krestova@dobra.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu.
9, datové schránky (.pdf)

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv