preloader


  

Vyznamenaní občané


Seznam občanů, kterým byla udělena cena obce Dobrá

Za rok 2022:

Lukáš Kuča  in memoriam, za přínos v oblasti práce s mládeží, za dlouholetou práci ve vedení doberského skautingu
Drahomíra Gryžboňová  za neúnavnou aktivitu nejprve v Sokole Dobrá, SDH Dobrá, v Klubu seniorů a také v Komisi pro rodinu a občanské záležitosti

Za rok 2021:

Jiří Březina -  za dlouholetou aktivní činnost v jednotce SDH
Petr Carbol -  za dlouholetou aktivní činnost v jednotce SDH

Za rok 2020:

Olga Uhrová - za dlouholetou celoživotní aktivitu pro obec Dobrou.

Za rok 2019:

Libuše Kasperová - za dlouholetou pedagogickou činnost v Základní škole Dobrá, za celoživotní aktivitu a za obětavou práci cvičitelky v TJ Sokol Dobrá.

Za rok 2018:

Milan Březina -  za celoživotní obětavou práci pro obec, za šíření jejího dobrého jména a výtvarnou uměleckou tvorbu.

Za rok 2017:

Jaroslava Velčovská - za dlouholeté působení a práci v TJ Sokolu Dobrá
Marie Biolková - za dlouholeté působení v MO Svazu tělesně postižených v ČR a
Čeněk Juřica - za dlouholeté působení a práci v Klubu seniorů

Za rok 2016:

Čestmír Jež - za dlouholeté působení a práci předsedy v Českém zahrádkářském svazu

Za rok 2015:

Zdeněk Tesarčík - za dlouholeté vedení chrámového sboru v Dobré

Za rok 2014:

Zdeněk Kafka - za příkladné působení v Zastupitelstvu obce Dobrá a ve Sportovní komisi Rady obce Dobrá, a za dlouholetou pedagogickou činnost na Základní škole v Dobré.


Za rok 2013:

Mgr. Květoslava Lysková - za mimořádné výsledky v oblasti ekologických aktivit na Základní škole v Dobré
Jiří Hranický - za dlouholetou aktivní činnost ve Sboru dobrovolných hasičů v Dobré a za výkon funkce starosty sboru po dobu 25 let


Za rok 2012:

Marie Cinařová - za celoživotní aktivitu a obětavou práci pro obec na úseku spolkového života


Za rok 2011:

František Biolek - za dlouholetou obětavou a přínosnou práci v organizaci a za práci propagující obec
Marie Čajánková - za dlouholetou obětavou a přínosnou práci v organizaci a za práci propagující obec
Rostislav Vojkovský - za zorganizování výstavy archiválií, sepsání a vydání knihy „U nás v Dobré“ a za dlouholetou práci propagující obec


OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv