Dnes je pátek 20. 5. 2022
Svátek má Zbyšek

Obec Dobrá


Sociální služby v obci


Obce a sociální služby v samostatné působnosti

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vnesl do oblasti poskytování soc. služeb řadu změn. Od 01. 01. 2007, kdy tento zákon nabyl účinnosti, lze sociální služby poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování soc. služeb, tzv. registrace u krajského úřadu a musí splňovat všechny podmínky vyplývající ze zákona a prováděcí vyhlášky, včetně dodržování standardů kvality soc. služeb. Registrace přinesla poskytovatelům mnoho povinností a jevila se neúměrně finančně, personálně a materiálně náročná s ohledem na rozsah a počet ročně poskytovaných úkonů. Z tohoto důvodu obec Dobrá registraci neprovedla. Stávající sociální služby se změnily za služby občanům za úhradu – jedná se především o rozvoz obědů, což dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není pečovatelská služba.
 

Sociální služby v obci Dobrá

Na základě objednávky zajišťuje obec Dobrá rozvoz obědů do domácností a nákupy dle stanoveného ceníku schváleného Radou obce Dobrá. Občané, kteří se dostanou do těžké finanční situace, mohou požádat o jednorázový sociální příspěvek, o kterém rozhoduje rada obce. Na základě podané žádosti od poskytovatele služby, přispíváme jednou ročně částkou až 20.000,- Kč /osoba na občany umístěné v domovech pro seniory (Domov důchodců Komorní Lhotka, Domov důchodců Frýdlant nad Ostravicí, Charita Frýdek-Místek, Domov pro seniory Frýdek-Místek, Domov sv. Josefa v Žirči, Integrované centrum Žirafa Frýdek-Místek pro osoby s mentálním postižením atd.).

Obec zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb. Tyto informace, zejména pak o změnách od ledna 2012, jsou vyvěšeny na informační tabuli Obecního úřadu Dobrá a zveřejněny v Doberských listech, kde byla rovněž uvedena nová nabídka odboru sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku (oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinami). Tato činnost je zaměřena na pomoc rodinám i jednotlivcům, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (ztráta zaměstnání, zadluženost atd.).

Podle zákona o sociálních službách nejsme oprávněni provádět sociální šetření v domácnostech občanů, ale pouze poskytovat potřebné informace a napomáhat k vyřešení vzniklé situace. K provádění sociálního šetření jsou kompetentní sociální pracovníci úřadu práce nebo obecního úřadu s rozšířenou působností. Členové komise pro rodinu a občanské záležitosti mohou být nápomocni při sledování a vyhledávání sociálně potřebných občanů.

Seznam poskytovatelů sociálních služeb (.pdf)zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 45