preloader


  

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Dobré otevřen
Vzhledem k tomu, že výstavba „Sběrného dvora v obci Dobrá“ byla zdárně dokončena, stavba řádně zkolaudována a nic tudíž nebrání otevření tohoto zařízení a jeho užívání občany naší obce, dovolujeme si vám sdělit, sběrný dvůr byl otevřen a jeho provoz zahájen ve středu 18. listopadu 2015.

Znovu si dovolím zopakovat, jaký druh odpadu budete moci do sběrného dvora přinést nebo přivézt a následně odevzdat.

Papírové a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly, kompozitní a skleněné obaly, pneumatiky z osobních aut, dřevo, sklo, plasty, kovy, oděvy a textilní materiál, biologický rozložitelný a objemný odpad.

Dále též syntetické motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečného odpadu, absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny, ochranné oděvy, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemii, pesticidy.

Můžete se zbavit rovněž zářivek a jiného odpadu obsahujícího rtuť nebo chlorovodíky, oleje a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, baterie, akumulátory, elektrické a elektronické zařízení.

Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je vybaven jen některými nádobami a kontejnery (není určen k odběru veškerého odpadu), upozorňuji občany na následující „zodpovědnou spolupráci“ při zbavování se odpadu – nevozte, prosím, domovní suť - na malém množství se dá předem domluvit se zodpovědnou osobou – stejným způsobem, prosím, postupujte, pokud se rozhodnete do sběrného dvora přivézt starý nábytek kuchyňskou linku apod. Takový okamžitý návoz většího množství odpadu může způsobit obsluze problém. Proto se raději poraďte před tím telefonicky. Děkuji za vstřícnost a pochopení.

Buďte tak moc laskavi a dodržujte výše uvedenou provozní dobu, raději si odvoz naplánujte, požádejte někoho o doprovod, aby vám na místě s vykládkou pomohl, a nežádejte obsluhu, aby otevřela dvůr mimo vymezenou provozní dobu. Děkuji.

Případné dotazy směřujte – prosím – na odpovědnou osobu sběrného dvora – pan Evžen Lisník, č.tel. 739 630 870, pan Zdeněk Friedl - dovoz a odvoz kontejnerů na BIO odpad, štepkování, č. tel.: 739 381 380.

Ať nám všem toto zařízení slouží, ať si brzy zvykneme zbavovat se přebytečného odpadu odvozem či odnosem do sběrného dvora, nežli jej pohodit do příkopu nebo lesíku, nebo dokonce spálit na zahradě.

Kde sběrný dvůr najdete?
Zde je popis cesty od parkoviště OÚ Dobrá

Otevírací doba

Pondělí 8.00 – 12.00 hod
Středa 13.00 - 17.00 hod
Pátek 13.00 - 17.00 hod
Sobota 8.00 - 12.00 hod

Kontakty

  • 739 630 870 - Evžen Lisník, správce sběrného dvora
  • 739 381 380 - Zdeněk Friedl, dovoz a odvoz kontejnerů na BIO odpad, štepkování

Ceník služeb poskytovaných obcí Dobrá v rámci odpadového hospodářství od 1. 1. 2024

ceník služeb (.pdf)

Stanoviště kontejnerů

stanoviště kontejnerů (.pdf)

Informace dle zákona č. 541/2020 Sb.

Informace dle zákona č. 5412020 Sb., o odpadech, § 60 odst. 4 (.pdf)

Provozní řád

Provozní řád (pdf)

Příloha č. 1 k Provoznímu řádu ve Sběrném dvoře č. 1 (pdf)
Příloha č. 2 Přehled elektrozařízení určených ke zpětnému odběru (pdf)
Příloha č. 3 Příjem - evidence zpětného odběru (pdf)
Příloha č. 4 Potvrzení - Příjem odpadu občané (pdf)
Příloha č. 5 Vzor zápisu do provozního deníku (pdf)
Příloha č. 6 Záznam o proškolení pracovníků (pdf)
Příloha č. 7 Kolaudační souhlas (pdf)
Příloha č. 8 Situační nákres (pdf)
Příloha č. 9 Provozní řád - Odlučovač ropných látek (pdf)

 

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv