Dnes je pátek 20. 5. 2022
Svátek má Zbyšek

Obec Dobrá


Rozdělení kompetencí starosta / místostarosta


Starosta

1. Odpovídá za:

1.1 včasné objednání auditu (přezkoumání) hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
1.2 informování veřejnosti o činnosti obce
1.3 výkon přenesené působnosti
1.4 zastupování obce navenek s fyzickými a právnickými osobami, podnikateli, politickými stranami, hnutími a organizacemi
1.5 sestavení a plnění rozpočtu
1.6 organizaci voleb

1.7 oblasti:
 
1.7.1 integrovaný záchranný systém
1.7.2 požární prevence, sbor dobrovolných hasičů
1.7.3 civilní obrana a ochrana
1.7.4 veřejný pořádek
1.7.5 školství (ZŠ, MŠ, školní kuchyně a školní jídelna)
1.8 rozvoj obce, investice, výstavba
1.8.1 územní plánování
1.8.2 projekty a projektová dokumentace
1.8.3 výběrová řízení
1.8.4 kontrola výstavby
1.9 hospodaření s majetkem obce – nájemní smlouvy, věcná břemena, výpůjčky – vždy po projednání v RO nebo ZO
1.10 svolávání a vedení zasedání zastupitelstva a rady obce

 
2. Rozhoduje o:

2.1 záležitostech samostatné působnosti obce, svěřených mu RO
2.1.1 spolupodepisuje s místostarostou interní směrnice
2.2 svěření výkonu přenesené působnosti komisi, v určitých věcech, po projed. s řed. MSK
2.3 vyžádání spolupráce PČR při zabezpečení veřejného pořádku
 
3. Plní úkoly:

3.1 stanovené zákonem o obcích a dalšími zákony
3.2 statutárního orgánu zaměstnavatele
3.2.1 podepisuje pracovní smlouvy a výpovědí či dohody o ukončení pracovního poměru
3.2.2 podepisuje platové výměry zaměstnanců
3.2.3 podepisuje interní předpisy obecního úřadu
3.3 řídí pracovní činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
 

Místostarosta


1. Odpovídá za:

1.1 zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo nevykonávání funkce

1.2 oblasti:
 
1.2.1 kultura, tělovýchova a sport
1.2.2 sociální a zdravotní
1.2.3 bytový fond
1.2.4 hospodaření s odpady (komplexně)
1.2.5 komunikace
1.2.6 doprava a dopravní značení
1.2.7 pořádek veřejných prostranství
1.2.8 veřejné osvětlení
1.2.9 vodní hospodářství a kanalizace
1.2.10 zemědělství a lesní hospodářství
1.2.11 volně se pohybující zvířata
 
2. Spolupracuje při:

2.1 přípravě jednání ZO a RO
2.2 spolupodepisování interních předpisů obecního úřadu
2.3 hospodaření s majetkem obce
2.4 zajišťování veřejného pořádku
2.5 zajišťování rozvoje obce, investicích a výstavbě
2.6 organizaci slavnostních a jiných akcízpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí 
     
  ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011-2021 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 45