Dnes je středa 23. 9. 2020
Svátek má Berta

Obec Dobrá


AktualitySTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE SKALICI

Pondělí - 3. 8. 2020

STAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE SKALICI

Na přelomu měsíců července a srpna byla zahájená stavba splaškové kanalizace ve Frýdku-Místku místní části Skalice. Stavebníkem je statutární město Frýdek-Místek, zhotovitelem stavby je společnost METROSTAV a.s. I když se jedná o stavbu, která v převážné míře bude probíhat ve Skalici, část trasy, a to výtlačné potrubí, je vedena na pozemcích katastru obce Dobrá u Frýdku-Místku. Jedná se o trasu, která začíná u restaurace Zanzibar a bude pokračovat protlakem pod řekou Morávkou a dále podél komunikace až do prostoru areálu fotbalového hřiště na SPARTĚ, kde bude potrubí zaústěno do stávající kanalizace.

Stavba bude probíhat po celý rok 2021 a ukončena bude v 02/2022.

 V průběhu stavby dojde jak omezením, tak i k uzavírkám některých komunikaci, které jsou nutné k provedení stavby. V případě uzavírek jsou vždy navržené objízdné trasy. K některým omezením a uzavírkám již došlo ke konci měsíce července a v průběhu měsíce srpna. Po celou dobu výstavby musí stavba zajistit průjezd vozidel IZS (HZS, ZZS a PČR). 

Co se týká průjezdnosti přes most u restaurace Zanzibar, tak ta by měla být zajištěná po celo dobu stavby.

K prvnímu omezení již došlo a to od 29.7.2020 a bude trvat až do 25.9.2020. V tomto období budou probíhat stavební práce na trase od restaurace Zanzibar po centrální stanoviště kontejnerů ve Skalici v části Kamenec. 

O tomto omezení již zhotovitel občany informoval a rovněž vyvěsil oznámení občanům na sloupy společnosti ČEZ. 

V průběhu stavebních prací upozorňujeme občany na zvýšený pohyb stavebních strojů a žádáme, abyste dbali vlastní bezpečnosti v případě, že se budete pohybovat v blízkosti stavby.

V rámci výše uvedeného prvního omezení bude uzavřen průjezd po komunikací vlevo od restaurace Zanzibar po křižovatku u č.p. 544. Uzavírka bude trvat do 16.8.2020.

Kontaktní údaje na odpovědné osoby za stavebníka a zhotovitele stavby:

Stavebník: statutární město Frýdek-Místek, Zdeněk Konečný tel.: 558 609 267

             mob.: 775 893 986

Zhotovitel: METROSTAV a.s., Ing. Matěj Bohuš mob.: 732 329 717

Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Čech st. tel. +420 736 614 324, e-mail: cechst@cech-eng.cz

 

 

 

Tomáš Chýlek


zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí
© 2011-2020 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 45