preloader


  

Aktuality

Upozorňujeme že pohyb v bezprostřední blízkosti kříže u kostela naproti lékárny je pouze na vlastní nebezpečí. (vloženo: 31. 3. 2023)

Upozorňujeme že pohyb v bezprostřední blízkosti kříže u kostela naproti lékárny je pouze na vlastní nebezpečí. Kříž se nachází v nevyhovujícím technickém stavu a je plánovaná jeho oprava. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.


 


Ocenění pro paní ředitelku Mgr. Radku Otipkovou (vloženo: 30. 3. 2023)

U příležitosti Dne učitelů byla naše skvělá paní ředitelka Mgr. Radka Otipková oceněná mezi NEJ pedagogy z Moravskoslezského kraje. Ocenění za výjimečné aktivity v oblasti vzdělávání a pozitivní přístup k žákům a jejich výuce. Blahopřejeme!
Uzavření sportovních ploch multifunkčního hřiště (vloženo: 30. 3. 2023)

Od 3.4.2023 do konce června 2023 bude multifunkční hřiště, včetně WC a asfaltové plochy z důvodu rekonstrukce sportovních povrchů uzavřeno. Dětské hřiště zůstává v provozu a bude odděleno stavebním plotem s přístupem hlavním vstupem (u tělocvičen ZŠ). Děkujeme za pochopení.


SBÍRKA TEXTILU PRO CHARITU 14. - 15.4.2023 (vloženo: 29. 3. 2023)Příběh Elišky Šašinkové... (vloženo: 17. 3. 2023)

Na základě Vašich reakcí na článek o Elišce a na sbírku, kterou jsme zorganizovali, jsme přistoupili ke zřízení transparentního účtu, kde můžete posílat své finanční příspěvky na léky pro Elišku.

Číslo účtu je: 257979592/0600


Příběh Elišky Šašinkové... 

Eliška přišla na svět 14.června 2011. Narodila se jako krásné, zdravé dítě. Už v porodnici od personálu dostala přezdívku lvice Elza. Přezdívka ji zůstala dodnes a zcela ji vystihuje. Eliška je velmi statečná a jen tak se něčeho nevzdá a hlavně bojuje se svou nemocí, kterou 16.března roku 2016 lékaři zjistili. Elišce bylo diagnostikováno velmi vzácné a závažné onemocnění - vrozená cévní malformace mozku rozsáhlého typu. V ten den se Elišce a její rodině změnil život.

Začala podstupovat léčbu, často byla hospitalizovaná, prodělala různá vyšetření, rehabilitace…. Díky této zákeřné nemoci mozku se začala rozvíjet i další onemocnění, epilepsie, skolióza krční páteře, sluchové a zrakové halucinace, a další .. Postupem času se ukázalo, že se Eliška musí naučit žít s bolestmi a s překážkami, které ji nemoc připravila. Tato nemoc je nevyléčitelná. Bylo velice těžké se vyrovnat se sdělením dělení lékařů, že může kdykoliv dojít k prasknutí malformace mozku s následkem krvácení do mozku.

Postupem času přibyla další onemocnění, jako autoimunitní onemocnění, celiakie, alergie, astma… Bohužel věk Elišky neodpovídá jejímu fyzickému stavu. Na přání Elišky nebudeme další onemocnění uvádět. Eliška musí pravidelně brát spoustu zahraničních léků a jejich množství se ustavičně navyšuje, dochází na kliniky ke kontrolám, vyšetřením, rehabilituje, musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Eliška ráda kreslí, čte, miluje delfíny a sbírá andělíčky. Věří, že jednou z ní bude veterinářka.

I přesto všechno je Eliška, krásné, veselé děvčátko. Ale přání jedno má a veliké. Aby se uzdravila a mohla být volná jako ostatní děti, nebýt v životě omezována. Eliška vykouzlí úsměv na tváři snad každému. Je to bojovnice lvice Elza.

 

Chceme Elišce přispět na léky, které musí užívat a jsou finančně velmi náročné.

Tím, že přispějete finančním darem, pomůžete rodině Elišky zvládat každodenní starosti.

Vaším rozhodnutím vložit do kasičky, která je umístěna v lékárně ZDRAVÍ v Dobré, finanční příspěvek, pomůžete Elišce zvládnout její tíživou situaci a určitě Vás potěší, že jste jí svým přístupem pomohli přiblížit se k vysněným cílům.

 

Obec Dobrá

Hravý klaun s.r.o., Hravý klaun junior z. s.

Areál U MedvědaJarní jarmark (vloženo: 10. 2. 2023)

Zveme všechny tvořivé lidi, kteří se věnují rukodělným činnostem (výroba dekorací, šití, pečení a další), aby své výrobky přišli 25. 3. 2023 nabídnout spoluobčanům k prodeji na Jarní jarmark.
 

Pro otevření stánku není nutné být OSVČ s platným IČO, jarmark je určen jak profesionálům,
tak kreativním nadšencům.

 

Zájemci o prodejní místo se mohou hlásit na e-mail:
pepanmalis@seznam.czKomise pro kulturu a školství Rady obce Dobrá

 


SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELIKONOCE (vloženo: 23. 3. 2023)

Svoz komunálního odpadu v obci Dobrá proběhne dle harmonogramu, tj. 10.4.2023 (Velikonoční pondělí).


Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá MUDr. Kučerová Iva (vloženo: 20. 3. 2023)

Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá MUDr. Kučerová Iva

 

31.3.2023 pátek   NEORDINUJE SE

                              pediatrický seminářPOZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO (vloženo: 13. 3. 2023)

Vedení obce Dobrá zve občany na 3. zasedání zastupitelstva obce Dobrá konané v pondělí 13. března 2023 od 17:00 v budově základní školy Dobrá.Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v MS kraji (vloženo: 9. 3. 2023)Doberské listy - únor 2023 (vloženo: 14. 12. 2022)

k náhlednutí v sekci Doberské listy - odkaz ZDE.


Pochování basy ve Vyšních Lhotách (vloženo: 8. 2. 2023)

18. února 2023 od 19:00 sál restaurace Maryčka

Veselé večery na Krásné (vloženo: 8. 2. 2023)

11.února 2023 od 17 hodin F-M band

OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 9.-10.2.2023 (vloženo: 2. 2. 2023)

Ve čtvrtek 9. února 2023 a v pátek 10. února 2023 bude z důvodu stavebních prací

OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN

Děkujeme za pochopení.Na území obce Dobrá se pohybují geodeti. (vloženo: 23. 1. 2023)

Jedná se o geodetické měření zpevněných povrchů, silnic, chodníků, oplocení, případně obvodů budov v místech, kde budova tvoří hranici pozemku.

Vnitřní oplocené plochy soukromých pozemků se nemapují, ke vstupu na tyto pozemky by mělo docházet v nezbytně nutné míře,

jen pro případ zpřístupnění obtížně mapovatelných míst.

 

Hlavní část mapování byla zahájena 20.1.2023 a předpokládány pohyb geodetů je nejpozději do 31.1.2023, s ohledem na klimatické podmínky.

Jejich auta mají logo firmy DIGIS, maximálně by se v Dobré měli pohybovat 4 osoby.Budova obecního úřadu je nově bezbariérová (vloženo: 12. 1. 2023)

Budova obecního úřadu je nově bezbariérová

V prosinci roku 2022 započala instalace bezbariérové plošiny na schodišti v budově obecního úřadu v rámci projektu „Bezbariérový přístup v objektu obecního úřadu v Dobré“, na který se naší obci
podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Tato plošina je již kompletně hotová a zprovozněná tak, aby sloužila všem, kdo ji budou potřebovat. Bezbariérový přístup a možnost přistavení plošiny je u obou vchodů do obecního úřadu (přední i zadní), přičemž plošina bude provozována s přivolanou obsluhou zaměstnance obecního úřadu. V rámci tohoto projektu jsou prováděny ještě další dílčí úpravy, které nejsou v současné době dokončeny, a o kterých Vás budeme následně také informovat.

Po dokončení všech úprav bude obsluha přivolávána tlačítkem. V případě nutnosti využití plošiny proto prosím oslovte podatelnu obecního úřadu, a to buď osobně nebo telefonicky. Doufám, že tímto krokem se opět více přiblížíme našim občanům, a to zejména těm, kteří k nám až doteď nemohli dojít „po svých“, aby si mohli vyřídit své záležitosti, případně pro ně byly velkou překážkou schody.

Pavel Peterek
MístostarostaNové bezbariérové veřejné wc za budovou obecního úřadu je v provozu. (vloženo: 9. 1. 2023)

Veřejné WC v provozu

Koncem loňského roku se v naší obci podařilo zkolaudovat a zprovoznit budovu veřejného WC, kdy tento objekt je situován za budovou obecního úřadu a navazuje tak na plochy parkoviště. Ve
výběrovém řízení byla jako zhotovitel vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou, a to společnost ARCADA DESIGN s.r.o. Celková cena této stavby byla 2 647 404,38 Kč. Stavba toho objektu byla
započata v květnu loňského roku. I přes komplikace vyvolané situací na trhu se stavebními materiály se podařilo realizační firmě stavbu dokončit dle plánů a v požadovaném termínu. V rámci této stavby byly rovněž řešeny prostory bývalé ČOV obecního úřadu, která nyní slouží jako přečerpávací stanice odpadních vod pro budovu obecního úřadu a také přilehlé budovy IDS (pošta, lékárna atd.). Původní stavba mimo jiné posloužila jako základ pro objekt veřejných toalet a současně jí prochází také veškeré rozvody zdravotechniky.

V objektu veřejného WC se nachází tři kabinky toalet (muži, ženy a ZTP), z nichž největší pro ZTP je vybavena i přebalovacím pultem pro maminky s dětmi. Všechny kabiny jsou pro přehlednost
označeny na vstupních dveřích piktogramy. Dále je v objektu technická místnost a nachází se zde i zázemí pro úklid toalet (tyto prostory nejsou veřejně přístupné). Vstup do samotných kabin toalet je řešen mincovními automaty v hodnotě 10 Kč nebo 0,5 €. Návod na použití automatu najdete na čelní straně objektu. Jsem rád že se tento záměr podařilo zrealizovat a doufám, že bude sloužit nejen naším občanům, ale také všem, kteří se v naší obci pohybují.

Pavel Peterek
Místostarosta


 


DS Dobrá MUDr.Kučerová Iva - změna ordinační doby (vloženo: 9. 11. 2022)

Změna ordinační doby DS Dobrá

MUDr.Kučerová Iva

 

13.1. pátek NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Místek Politických obětí/u bývalého autobus.stanoviště/Chov drůbeže: Nařízení Státní veterinární správy (vloženo: 5. 1. 2023)Obecní ples (vloženo: 5. 12. 2022)

Nevíte co pod stromeček pro své milé? Co tak lístky na obecní ples? Těšíme se na Vás 7. 1. 2023 v Dobré.

Stránka 1/33

OBECNÍ ÚŘAD:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá

TELEFON:
+420 558 641 491

E-MAIL:
oudobra@dobra.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Starší verze webu:
old.dobra.cz

 

Počasí v regionu


 
  © 2011-2022 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 

 

Obecní informace
ve vašem telefonu

Home  
Archiv