Dnes je čtvrtek 1. 10. 2020
Svátek má Igor

Obec Dobrá


AktualityOznámení Policie ČR

Pondělí - 11. 11. 2019
„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
 
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
„Nebuďte neviditelní“
MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců

Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, ve kterém je důležité nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset krát menší. Realizace akce proběhla dnešního dne v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.


por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař


Kontroly chatových oblastí
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace „Zabezpečte se“

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů:
- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí,
- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
 
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
„Policejní pohádky ve školách…“
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních škol se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích. V průběhu listopadového týdne jim byly nezastupitelným pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili zejména k novým žákům prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou formou s možnými nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak správně v nebezpečných situacích postupovat.
Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak odbornou (pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka Nogová.
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět jak na to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku „Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně v kritické situaci chovat.

Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách.


mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
 


zpět     nahoru     domů


Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230, 739 51 Dobrá
Telefon:
+420 558 641 491, +420 558 641 202
E-mail:
oudobra@dobra.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí
© 2011-2020 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB 45