partnerské obce  |    mapa stránek   |    kontakty   |   RSS   |   Gmap
Dnes je: 23.4.2017
Svátek slaví: Vojtěch

vyhledat


Starosta a místostarosta obce


  Ing. Jiří Carbol

Kancelář: č. 14
E-mail: starosta@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 300
Mobil: +420 734 612 398
Mgr. Milan Stypka

Kancelář: č. 14
E-mail: mistostarosta@dobra.cz
Tel.: +420 558 412 301
Mobil: +420 734 611 216
Starosta


Řídí se ustanoveními § 103 - 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Starosta zastupuje obec navenek. Je volen do funkce zastupitelstvem obce z řad svých členů.

Starosta:
  • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok ( §42),
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
  • může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
  • plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Starostu zastupuje místostarosta, ten jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230
739 51 Dobrá
  Telefon:
+420 558 641 491
+420 558 641 202
  E-mail:
oudobra@dobra.cz
  Úřední hodiny:
pondělí, středa
8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí
Reklama:
 

Akce v obci Dobrá:

Partnerské obce


Partneři

 

       

Anketa
vaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB   |   admin