partnerské obce  |    mapa stránek   |    kontakty   |   RSS   |   Gmap
Dnes je: 29.5.2017
Svátek slaví: Maxmilián

vyhledat


Územní plán Dobrá


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ (k 7.12.2016)


I. ÚP DOBRÁ 

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST
             I.B.a) Výkres základního členění území                                               1 : 5 000
             I.B.b) Hlavní výkres                                                                               1 : 5 000
                       I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
                       I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
             I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací              1 : 5 000


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ

II.A.      TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)
II.B.      GRAFICKÁ ČÁST
             II.B.a) Koordinační výkres                                                                       1 : 5 000
             II.B.b) Výkres širších vztahů  + legenda                                                  1 : 100 000
             II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                          1 : 5 000
             II.B.d) Doplňující výkresy                                                                        1 : 5 000
                    II.B.d.1) Výkres dopravy
                    II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
                    II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍÚzemní plán Dobrá - POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb.
Územní plán obce změna č.4 (návrh upravený po společném jednání)


Textová část:

Návrh upravený po společném jednání (pdf)
Odůvodnění zpracované pořizovatelem k ÚP (pdf)
Opatření obecné povahy (pdf)

Mapová část:

SVZ_LEG (pdf)
SVZ25 (pdf)
Zm4_doprava (pdf)
Zm4_ETP (pdf)
Zm4_HLV (pdf)
ZM4_LEG (pdf)
Zm4_voda (pdf)
Zm4_VPS (pdf)
Zm4_zakl-cleneni (pdf)

Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230
739 51 Dobrá
  Telefon:
+420 558 641 491
+420 558 641 202
  E-mail:
oudobra@dobra.cz
  Úřední hodiny:
pondělí, středa
8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí

   

Akce v obci Dobrá:


Partnerské obce


Partneři

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

Anketavaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB   |   admin