partnerské obce  |    mapa stránek   |    kontakty   |   RSS   |   Gmap
Dnes je: 28.7.2017
Svátek slaví: Viktor

vyhledat


Územní plán Dobrá

Návrh nového územního plánu (dosud neschválený)


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ (k 22.6.2017)

(NÁVRH UPRAVENÝ PRO 2. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ)

I. ÚP DOBRÁ 

I.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

I.B. GRAFICKÁ ČÁST
             I.B.a) Výkres základního členění území                                               1 : 5 000
             I.B.b) Hlavní výkres                                                                               1 : 5 000
                       I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce
                       I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury
             I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací              1 : 5 000


II. ODŮVODNĚNÍ ÚP DOBRÁ

II.A.      TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)
II.B.      GRAFICKÁ ČÁST
             II.B.a) Koordinační výkres                                                                       1 : 5 000
             II.B.b) Výkres širších vztahů                                                                   1 : 100 000
             II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                          1 : 5 000
             II.B.d) Doplňující výkresy                                                                        1 : 5 000
                    II.B.d.1) Výkres dopravy
                    II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství
                    II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

III. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍÚzemní plán Dobrá - POSOUZENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 Sb.
Územní plán obce změna č.4 (návrh upravený po společném jednání)


Textová část:

Návrh upravený po společném jednání (pdf)
Odůvodnění zpracované pořizovatelem k ÚP (pdf)
Opatření obecné povahy (pdf)

Mapová část:

SVZ_LEG (pdf)
SVZ25 (pdf)
Zm4_doprava (pdf)
Zm4_ETP (pdf)
Zm4_HLV (pdf)
ZM4_LEG (pdf)
Zm4_voda (pdf)
Zm4_VPS (pdf)
Zm4_zakl-cleneni (pdf)

Obecní úřad:
DOBRÁ č.p. 230
739 51 Dobrá
  Telefon:
+420 558 641 491
+420 558 641 202
  E-mail:
oudobra@dobra.cz
  Úřední hodiny:
pondělí, středa
8:00-12:00, 12:30-17:00

Kalendář akcí

   

Akce v obci Dobrá:


Partnerské obce


Partneři

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 
     

Anketavaše reklama  |  úvodní stránka  |  mapa stránek  |  úřední deska  |  fotky a videa

© 2011 Obec Dobrá   |   realizace nextWEB   |   admin